torsdag 31 januari 2008

EU - Nej till Euro men ja till att öppna plånboken.

Eu är ett fantastiskt projekt men om man nu ska vara med där så är väl valutan en av de smartaste gemensamma nämnarna. Vi har valt att stå utanför Euron och därmed krånglat till samarbetet. Det har dock visat sig att i flera länder har det blivit dyrare i och med att man gått över till Euro. Så det kan ju stärka nej till valutasamarbetet. En annan anledning till att inte delta i valutasamarbetet kan ju vara att Sverige därmed har lättare att dra sig ut ur EU. Finns det då skäl att göra det. Ja det finns åtminstone ett viktigt skäl och det är den obalans som nu råder vad gäller pengaströmmarna. Sverige pytsar in avsevärt många fler miljarder som andra länder får ta del av än vad vi själva får. Om vi nu visste att detta enbart gick till goda och uppbyggande ändamål så vore väl det mesta frid och fröjd.  Men tyvärr är det inte så. I min programförklaring säger jag att jag anser att bönderna är vår tids hjältar. Men EU korrumperar dem och EU korrumperar den miljö som man i andra fall säger sig värna. Eu stöttar tobaksodling i Grekland och att våra bönder låter bli att jobba. Det råder även en stor obalans i miljökraven på Sverige och på andra länder. Att vi har varit "duktiga" och har en omfattande elproduktion med förnyelsebara energikällor innebär inte att vi ska bestraffas för det. Men det är vad EU gör. De olika förutsättningarna i olika EU-länder hotar företagen i Sverige som får ännu ett skäl att förlägga sin verksamhet i andra EU-länder som har förmånligare krav på sig. I och med att vi har mindre pengar att röra oss med och i praktiken skänker bort dem kommer vi på efterkälke på sådana viktiga områden som sjukvården. Den svenska befolkningen har i jämförelse med övriga EU fått en avsevärt sämre sjukvård. Det som nu pågår riskerar att tömma Sverige på både pengar och företag. Antagligen skulle vi klara oss bättre med ett mer intimt samarbete inom Skandinavien. Det kan ju tyckas protektionistiskt. Tills vidare måste vi ändå försöka göra det bästa av EU. Men då behöver obalansen i pengaströmmar rättas till och orimliga orättvisa fördelningar korrigeras.