fredag 1 februari 2008

EU och Irakkriget

Vart tog fredsprojektet vägen? Eu har inlett en ny fas och bildat sin första insatsstyrka med rätt att gå till angrepp. Det som börjat smått kan sluta i en armé. Och det är troligtvis slutet för EU som fredsprojekt. 

Ja egentligen förlorade EU oskulden då England, Spanien och Danmark mfl länder, valde att ansluta sig till USA och gå in i Irak i mars 2003. Det som kom att kallas Irakkriget. Vad föranledde då det oprovocerade angreppet från USA och dess allierade på Irak?

Det är inte så enkelt som 11 september och obefogade anklagelser om massförstörelsevapen. Kriget kan sägas ha flera delar och började med Gulfkriget eller det så kallade "Kuwaitkriget" 1991.

Ja andra menar att det kanske har sina rötter i Iran-Irakkriget eller ännu tidigare, det brittiska väldets inblandning i upplösningen av det Osmanska riket och bildandet av Irak 1920. Här lades grunden till ständiga revolter, statskupper och skapandet av "monstret" Saddam Hussein.

Iraks blivande ledare Saddam Hussein, den psykologiskt störda psykopaten och narcissistiska diktatorn som kom att föra krig på alla fronter även inom Irak. De som inte tillhörde Saddam Husseins egen folkgrupp hamnade i onåd och bland annat sunniterna drabbades. Särskilt kurderna i norr förföljdes och utsattes för folkmord.

Nu var det inte för att skydda kurder eller sunniter som USA angrep Irak. Även om många av de förföljda i Irak prisade angreppet på det egna landet och avsättandet av en avskyvärd dikator så har USA senare visat att man snarare ser kurderna som ett problem. USA har också givit Turkiet stöd att intervenera Irak och angripa kurdiska orter i norr.

Komplexiteten i Irakkonflikten beror till stor del på att motsättningarna mellan de olika folkgrupperna nu förvärras. En särskilt utsatt grupp är kurderna. De ställer krav på autonomitet och grundar sina krav på tusenåriga traditioner.

Kurdistan är idag delat på flera länder och ligger i ett av världen oljerikaste områden. I en region med svagt styre är det naturligt att många vill försöka skaffa sig kontroll. Alldeles oavsett Saddam Hussein så var angreppet mot Irak i strid mot folkrätten.

USA och dess allierade varav flera EU-länder gick emot FN och bröt mot Genevekonventionen. USA och EU blev därmed krigsförbrytare.

Skälen till USA's angrepp är helt enkelt skumma eller snarare väldigt tydliga, olja, makt och pengar. Irak var innan kriget en av världens största oljeleverantör. Den som har makt över de krympande oljetillgångarna får naturligtvis stor betydelse för världsekonomin. USA lurade med ett antal

EU-länder i angreppet på Irak mot löfte att de skulle erhålla feta kontrakt då Irak behövde återuppbyggas. "Money talks".

Vi var många som reagerade mot intåget redan då det ägde rum. Men då var opinionen för ett intåg stark samtidigt som det splittrade EU.

Flera stora EU nationer som Tyskland och Frankrike var emot

Krigets sympatisörer tycks ha blundat för det orättfärdiga angreppet och ursäktade det med humanitära argument. Nu skulle en diktator som förtryckte det egna folket bort även om det skördar oskyldiga offer.

Krig tycks framkalla en egen slags moral som rättfärdigar övergrepp. Det påminner om den amerikanska generalen som bombade en vietnamesisk by med napalm för att skydda dem (byinvånarna) mot kommunismen.

Skälet till angreppet mot Irak var aldrig humanitärt det var militärt strategiskt och olja. Opinionen mot kriget har nu svängt till och med i USA.

Irakkriget slutade inte i maj 2003. Och det har gjort världen osäkrare. EU är genom flera representantländer medansvarigt för de krigsbrott som har begåtts i Irak. EU som fredsprojekt är därför inte längre trovärdigt. Om EU vill återställa sitt förtroende bör man visa det genom att ta ställning för människorna i Irak inte för USA. EU måste också klargöra sin position gentemot Turkiet och även här ta ställning mot USA och deras kohandel med Turkiet för att få behålla Natoposteringar.

Turkiets imperialistiska historia omfattar redan ett folkmord på armenierna. Judarna fick till slut sitt Israel. Att kurderna kommer att få åtminstone delar av sitt Kurdistan åter är troligt, frågan är bara när. Ett folk kräver sitt land. Vad gör EU åt det i Irak? Och när ska FN återfå sin roll? USA ska ut ur Irak både för sin egen och för världens skull. Annars upprepas tidigare tragedier då amerikanska trupper riskerar bli värre mördare och torterare än den förre diktatorn. Sätt sedan in FN-trupp inte EU trupper.

Börje Peratt

En sagolik galakväll på biograf Saga

Ibland får man vara med om stunder som ger mer än förväntat. Torsdag den 31 februari firade biografen Saga på Kungsgatan i Stockholm med att bjuda in sin trogna biopublik på två föreställningar. Originalversionen av Snövit på engelska och en ny film med Tom Hanks och Julia Roberts , Charlie Wilson's war. Två sevärda filmer. Det som gjorde kvällen än mer lustfylld var att få höra biografdesigner Mats berätta om Stockholmsbiografernas historik. Sedan kom biografmaskinist "Pappa" Christer upp på scenen och levererade anekdoter från sin tid som maskinist på Saga. Man hade också hittat en kvinna som sett premiären av Snövit på Saga 1937. Hon var då fem år och skulle nu åter se filmen som 75 åring. Förutom lite vin, godis, snittar, choklad och röda snövitäpplen så gav inramningen med 30 -tals tidsenligt klädd personal en härlig lyster åt Sagas jubileum.  Tack till SF och alla er som gjorde denna kväll.