fredag 23 september 2016

Dokumentären som gör segertåg på Sveriges biografer

Läkaren som vägrade ge upp gör nu ett segertåg och många biografer blir mer eller mindre fullsatta.

De senaste rapporterna och recensionerna kommer från Örebro, Karlstad och Stockholm. 
Filmen går nu vidare till Uppsala 27 september (Biljett via Tickster) och sedan till Karlsborg vid Vättern den 8 oktober. Andra orter som är klara är Östersund, Oskarshamn och Falun.

Publikens reaktioner är överväldigande.
Stort tack

Börje Peratt

lördag 6 augusti 2016

Karin Pihl nu har du väl ändå satt din sista potatis

 
Under ett dokumentärfilmsprojekt "Läkaren som vägrade ge upp" som tar upp problematiken kring "livsfarlig" naturmedicin,  framstod tidningen Expressen som ett extremt vapen mot den som vågar använda vitaminer i samband med vård av patienter.
Nättidningen hEXPRocESSEN har uppstått som en motversion av EXPRESSEN.  

Karin Pihls, artikel, Får det vara ett glas moraljuice?, recenseras i hEXPRocESSEN:
Karin Pihl, demoraliserad wannabe-reporter. TEXT: K. Phalsk

Karin Pihl kan också läsa hur hennes text ser ut då man använder hennes ord och formuleringar och vänder dem mot henne. Då kommer vi nog sanningen mycket nära när det gäller vem denna Karin Pihl är och vad hennes journalistik har för grund: Karin Pihl, lydig papegoja i hexprocess mot Vidarkliniken
 

Karin Pihl, möter sig själv i satir om häxprocessen mot Vidarkliniken

Karin Pihl lider av moralisk förfall så visst skulle hon kunna ta ett glas moraljuice. För att kunna förändras krävs ju ett mått av eko- krav- och rättvisemärkt. Karin Pihl odlar förakt för moral. Tre flaskor ner i korgen direkt.

Få vet nog att Expressen ägs av Bonnierkoncernen. Den drivs av en samling kapitalister och ägare av läkemedelsindustri som hatar motstånd mot vaccin och som är rabiata mot risken för kraftfulla homeopatiska mediciner. Tänk om de fungerar?!! Milda makter. Se Fuglesang i Almedalsdebaklet.En central del hos Karin Pihl, är den omogna texten. Full av invektiv och låtsasavslöjande. Men bakom henne finns en hel läkemedelsindustri.

Den gode läsaren avstår Expressen för att det känns ”naturligt”. Och det stämmer. För visst är det "naturligt" att stoppa korrupta bitar i skallen på Karin Pihl och fylla henne med hennes egen skit, för att sedan proppa ner alltsammans i åkern.

 Hur mycket av mutorna från läkemedelsindustrin hon använder sig av är oklart, eftersom det inte finns någon utförlig information varken under artikeln eller i Expressen.  

Men det bryr sig nog inte Dan Larhammar om. Precis som för voffarna i vof-forumet är det symboliska viktigast för mediaterrorismen.  

Självklart lägger voffaren tio spänn extra för en god hexprocess. Trots att Karin Pihls hittepå, att sann journalistisk är onödig, att det är omtvistat huruvida mutor påverkar hennes text.

Till stor del beror det säkert på att hon inte har koll. Karin Pihl vill inte ha koll, för det skulle bli för jobbigt för hennes självbild.

Men man kan inte kräva att en sådan omoralisk person som säljer sig, ogillar feministiska sidor på Facebook och fyller sig med bjudsprit och lyckopiller när det bjuds, ska argumentera för sina förutsägbara val.
För en månad sedan röstade riksdagen för att antroposofiska mediciner inte längre ska få utgöra undantag i lagstiftningen. Efter en övergångsfas måste även Vidarklinikens läkemedel godkännas av Läkemedelsverket.
Karin Pihl med världsförbättrarkomplex borde göra samma sak. En moraljuice från Järna är ett val för beprövad vetenskap och för ett sunt vaccinmotstånd med en holistisk livssyn.

Karin Pihl någonstans på vägen har du väl sålt din själ. Den journalistiska mantel som du har släpat i smutsen kräver ett rejält reningsbad. Kom ihåg då att använda ekologiskt framställda produkter och komplettera med ramsor som: "Jag är inte längre ett lydigt litet monster i läkemedelsindustrins tjänst".

Efter ett antal sådana reningsbad och processer så lämnar du också Expressen och börjar arbeta mot antihumanismen.

Lycka till!
Börje Peratt

lördag 30 juli 2016

Östersjöns växande bottendöd orsakat av EU-beslut

Media har i dagarna rapporterat om hur bottendöden breder ut sig i snabbt takt i Östersjön. Låt oss granska förutsättningarna för detta och under vilken tid denna ökande botten dörd har ägr rum och vi kan ställa frågan: Vad ligger bakom Östersjöns snabbt ökande bottendöd? Ju mer man granskar denna oroande utveckling desto närmare antagandet om att EU ligger bakom bottendöden.

EU bakom Östersjöns bottendöd-rekord

Den kinesiska mellanskarven är en mycket skicklig fångare av fisk och används i Kina för just denna egenskap. Dess högoktaniga träck kom under 1800-talet att importeras till Europa och användes inom jordbruket som gödningsmedel.  

EU:s fridlysning av fågeln har inneburit att den vuxit explosionsartat. Vår ursprungsskarv har trängts undan och återfinns numera främst i Nordnorge. EU rödlistade alltså sannolikt helt fel fågel. Men det centrala är Mellanskarvens beteende som innebär att den skövlar Östersjöns fiskeområden. Man kan under våren se hur den i stora flockar driver in fisken i lekvikar och rensar bestånden. Fram till 1995 bedrevs en jakt som hindrade fågelns utbredning. Och man höll den enda bosättningen i Kalmar sund begränsad och tillät inte att fågeln spred sig i Östersjön.

Då Sverige gick med i EU 1995 tvingades vi att acceptera att EU fridlyst den kinesiska mellanskarven. Dess population i Östersjön ökade dramatiskt, från 2000 till en halv miljon eller mer. Yrkesfiskares fångster har under perioden 1999-2016 mer än halverats (statistik).

Under 1800-talet ansågs skarvens träck vara bland det bästa naturgödsel som gick att få och det importerades till svenskt lantbruk under begreppet Guano. Det är högoktanigt och kan i anpassade mängder bidra till goda skördar. Där det sprids i för stora mängder tar det död på växtlighet. I känsliga miljöer som Östersjön får stora mängder av detta slags träck allvarliga konsekvenser även under ytan.  

Låt oss anta att effekterna kan avläsas i en eskalerande bottendöd sedan 1999. Matematiken är enkel. Lågt räknat 45 000 ton skarvträck (kväve, fosfor, nitrat) hamnar årligen på Östersjöns bottnar. WWF påstår att mängden kväve och fosfor som dumpas i Östersjön är närmare 100 000 ton per år och att det är en fördubbling de senaste 100 åren. Men då har man inte tagit med skarvens träck som kommit till de senaste 20 åren.

Mellanskarven fick fritt fram att sprida sig 1995. Bottnarna har kraftigt försämrats sedan 1999! - Do the math.

– Någonting har hänt med hela systemet efter millennieskiftet. Tidigare var det kanske fem procent av Östersjöns bottnar som var döda, men nu är vi alltså uppe i 15 procent som är helt döda, där det bara förekommer bakterier, säger Lars Andersson, oceanograf på SMHI, till Ekot.
Biologen Christer Olburs har presenterat forskning och en rad artiklar som beskrivit konsekvenserna av denna fågels utbredning och varnat för just hur miljön i Östersjön och Norden påverkas. EU:s skydd av den kinesiska skarven – katastrof för fiskfaunan, ett fiasko för fågelskyddet och en miljöpolitisk skandal. Centerpartisten Peter Hemming kräver att: ”Vi måste ta bort minst 15.000 skarvar” (DN 2016-06-27) hn_banner_mellanskarv_02_1280 Försvarare av mellanskarven hävdar att denna fågel endast äter vitfisk och kring 400 gr om dagen. Trots mängder av bevis för motsatsen och att den vuxna fågeln kan konsumerar det dubbla. Gäddan på bilden är nog närmare 800 gr. Först rensar de fiskebestånd på gädda och abborre och sedan går de på det som finns kvar innan de drar vidare. mellanskarvkoloni Skarvens högoktaniga träck åstadkommer allvarliga störningar på våra fyrar.
Denna rapport har sökt en lösning till, det av Sjöfartsverket, identifierade problemet med skarvfåglar på Sveriges fyrar. Skarvens träck har en mycket frän doft som skapar obehag hos Sjöfartsverkets personal som utför underhållsarbeten på fyrarna. Fågelträcken luktar inte bara illa utan bidrar också till ett utökat behov av rengöring samt målningsarbeten... Det konstaterades bland annat att skarven nu är en ytterst talrik invånare i våra skärgårdar efter att ha genomgått en stark populationsökning under de senaste decennierna.
Med vetskapen om hur mellanskarvens träck påverkar natur ovan ytan borde man väl ha fantasi nog att förstå vad denna övergödning orsakar under ytan. Deras högoktaniga träck utgör sannolikt den enskilt största faran för övergödningen av Östersjön. Börje Peratt

lördag 2 juli 2016

Peter Olausson en faktoid

Peter Olausson, Vetenskap och Folkbildnings (VoFs) ordförande i Göteborg, kallar sin blogg Faktoider (Peter Olaussons bloggar)
En faktoid är osanning som behandlas som en sanning.
Jo så är det. Olaussons skruvade mentalitet tillåter honom att uppsåtligen sprida lögner. Det är något av morbid personlighetsstörning över hans desperata påhopp. Det räcker inte med att han är en pseudoskeptiker
Ordet pseudoskeptiker syftar på en person som driver ett osunt skeptiskt tänkande, som har inget att göra med ett utforskande sinnelag, öppenhet och vetenskaplighet.

Peter Olausson kvackare

En kvackare saknar kompetens inom de områden han anser sig kunna ha en uppfattning om.
Att han skickar ut sina politruker för att störa en filmvisning visar bara på ytterligare egenskaper som står i strid med mänskliga rättigheter om mötesfrid och yttrandefrihet. Han är i sann mening en antihumanist.

Peter Olaussons perverterade verklighetssyn beskrivs också här:
Peter Olaussons tendentiösa ”Faktoider” om NewsVoice och problemet med tvivelsjuka  

Olausson faller på sitt eget grepp men är liksom Dan Larhammar inte ofarlig för det. Skadekryp kan gör stor skada innan de avlägsnas. Särskilt om de utnyttjas av delar av etablissemanget.

Läkaren som vägrade ge upp

Dr Enby utsatt för en klassisk sammansvärjning som i en Hollywood-film
Filmen fortsätter vinna erkännanden från publik, läkare och professionella filmare. Filmen utgör också ett starkt belägg för att vi måste komma till rätta med den sammansvärjning som ligger bakom justitiemordet på Erik Enby.

Visa mod och gör det som du borde förvänta dig av dig själv.
Svensk media, svenskt rättssamhälle, journalister och jurister bör ta ställning till vilken etik som ska gälla och hur man ska agera gentemot de osunda kopplingarna mellan VoF, Dan Larhammar, läkemedelsindustrin, medier och myndigheter.
Även om Olausson bara är en liten bricka i detta spel så utgör problematiken ett svårt hot mot svensk demokrati och rättvisa.

Bonnierkoncernen, Expressen och DN

Dagens nysning är en artikel som beskriver hur Bonnierkoncernen har agerat samhällets fiende nr 1 genom att använda DN och Expressen till sin propagandamaskin för satsningar på läkemedelsindustrin. Samtidigt har man mer eller mindre skandaliserat naturmedicin och alternativ och gått fram som en slåttermaskin mot metoder som bevisligen kunna bidra till människors hälsa. Det är i detta sammanhang man ska se Olaussons och VoFs aktioner.

Börje Peratt 

Börje Peratt: Näthuliganismen missbrukar yttrandefriheten

fredag 27 maj 2016

Börje Peratts film "Läkaren som vägrade ge upp" gör succé

Kersti Wistrands artikel på Humanism & Kunskap - Premiären på Börje Peratts film ”Läkaren som vägrade ge upp” inför en näst intill fullsatt salong. Filmen blev en succé. Efter dess slut fick både producenten och dr Erik Enby mottaga stående applåder.

TEXT av KERSTI WISTRAND

Så är den klar, dokumentären om läkaren Erik Enby, som visar en ensam pionjärforskares uthålliga och modiga kamp för sina teorier gentemot attacker från företrädare av det gamla paradigmet i samarbete med myndigheternas maktmissbruk. En fruktansvärd thriller om vad som sker bakom de samhälleliga kulisserna rullas upp och blir till en riktig väckarklocka.

Erik Enby har på felaktiga grunder blivit fråntagen sin läkarlegitimation efter sin pensionering för att hindras i sitt utövande. Beslutet bygger på förtal och lösa grunder, förundersökningen är nedlagd, men ännu har han inte fått tillbaka sin legitimation. Hans forskning börjar få paralleller i andra delar av världen, men här i Sverige bemöts han med ett icke vetenskapligt förhållningssätt: att inte bli seriöst lyssnad till och kunna bedriva sin forskning inom samhällets ramar.

Driven av ett stort rättspatos påbörjade regissören, manusförfattaren och producenten Börje Peratt filmen för endast ett år sedan efter att ha blivit övertalad av Ulla Premmert, som står bakom boken om Erik Enbys liv, och dessutom uppmärksammat att skeptikerrörelsen VoF var djupt inblandad i historien. Vetenskap och folkbildning är en förening som gjort sig känd för sin förföljelse av oliktänkande och utdelande av förvillarpriset, ett sätt att skrämma forskare och journalister som har andra åsikter än deras egna.

Filmen har finansierats genom crowdfunding, dvs av sympatisörer skänkta pengar, vilket endast täckt en del av kostnaderna.
Börje Peratt och hans filmteam har ställt upp idealistiskt och helt obetalda till ett värde motsvarande över en miljon kronor. Crowdfundingen har skötts av Siv Wernborg i Göteborg, som tidigare arbetat för Läkemedelsindustrin. För drygt femton år sedan drabbades hon av malignt melanom och bedömdes av skolmedicinen ha två månader kvar att leva. Dessutom skulle man under denna tid operera bort halva hennes ansikte samt troligtvis ett öga. Hon fick höra talas om Erik Enby och lovade sig själv att sprida Erik Enbys budskap om hon blev frisk. Och det blev hon och det gör hon.

I prologen som föregick själva filmen klargjorde Peratt att han som journalist stod helt fri från påverkan och förväntningar och att han även ville intervjua motståndare till Enby. En av de främsta, professor Dan Larhammar (fd ordförande i VoF), avböjde dock intervju och skrev att filmen var vinklad innan produktionen ens var påbörjad.

Jag visste inte att Börje Peratt kunde hantera rättvisans svärd så mästerligt! Han uppträdde likt en manlig Justitia med lugn, jämvikt, skarpsinne och opartiskhet. Det var imponerande att få olika händelseförlopp åskådliggjorda och ibland ur olika perspektiv som t.ex. handgemänget i en sjukhuskorridor! Och fram lades: dr Erik Enbys möte med sin ungdomskärlek Gunnel, hennes polio som ledde fram till hans forskning, som jag vetat bara en liten del om; patienters vittnesmål om vägen till återställd hälsa från kroniska sjukdomar samt den ljusskygga smutskastning som en del kollegor, professor Dan Larhammar, VoF, en desperat far som förlorat sin dotter, journalister och jurister visar sig stå för och därigenom hindrat dr Enby både i hans forskning och i hans arbete med patienter.

En riktig rättsröta att likna vid den grekiska mytens åttahövdade hydra, som boende i ett träsk förgiftar världen med sin andedräkt och sprider skräck och död runt omkring sig. Peratt närmar sig liksom självaste Herkules hydremonstret och hugger av dess huvuden ett efter ett och bränner stumparna för att slutligen förinta det. Alla anklagelser inklusive deslegitimeringen av dr Enby förs fram i ljuset. De visar sig sakna sanningsenlig grund och faller platt till marken.

Ett urval av biobesökares röster dagen efter filmförevisningen:

  • - Tack, Börje, för en stark och viktig film! Du var lysande i dina intervjuer, särskilt med de personer som inte ville/kunde svara.
  • - Filmen var en stor upplevelse och det märktes särskilt på publikresponsen.
  • - Jag måste bara säga det igen: jag är oerhört, oerhört, oerhört imponerad av dig och ditt team!!! Filmen ni gjort är ett mästerverk, alla inblandade kan vara - med största möjliga rätta - stolta över sitt bidrag!
  • - Filmen var suverän, tack Börje Peratt!!!!
  • - En finstämd film och samtidigt klart utredande....
  • - Jag bugar djupt, du är verkligen dokumentärfilmens Orson Welles - noga, saklig, dramaturgiskt korrekt, men samtidigt tillspetsad, dramatisk och spännande! Det är en ära att fått vara med vid denna premiär och att få tagit del av Eriks fantastiska liv, glädjen och sorger, jag hoppas att han till slut kan ges den plats han förtjänar.

Filmen

I filmen varvas filmatiserade rekonstruktioner ur paret Erik och Gunnel Enbys liv och kärlekssaga med presentation av dr Enbys forskning, det motstånd han möter, intervjuer och inspelade telefonsamtal. Flera intervjuer görs med patienter som varit kroniskt sjuka, i det närmaste dödsdömda, men blivit bättre eller t.o.m. helt friska. I övrigt är det samtal med andra läkare, journalister, jurister och representanter för myndigheter som legat bakom förföljelse och bestraffningar av Enby.

(Stort stycke borttaget gå till originalet)
Erik Enby har varit legitimerad läkare och verksam i Göteborg i hela sitt yrkesverksamma liv fram till pensioneringen 2004. 2001 börjar professor Dan Larhammar, ordf. i Vetenskap och Folkbildning (VoF) sätta stopp för dr Enby. 7 dec. 2005 sker en synkroniserad attack från tre håll: en kampanj mot ”kvacksalvaren Enby” på VoF:s Forum, en artikel av professor Larhammar i Expressen: ”Det är djupt oetiskt” samt en artikel om dödssjuka Siv som avlidit. 2006 gjorde 58 tidningar ett stort drev, där Enby hängdes ut som bluffläkare och han fick ensam skulden för en kvinnans död (självmord) ett år efter det hon besökt honom. Hon hade varit hos sammanlagt 12 olika läkare för sin bröstcancer och vägrat sjukhusvård och kom med en 14 månader gammal cancerdiagnos till Erik Enby, som uppmanade henne att låta operera sig. Han skrev ut ett sjukintyg till henne, vilket fadern påstod vara ett friskintyg. Mediadrevet tog fatt i faderns anklagelser utan att göra tillräckliga eftersökningar. 2007 fortsätter man med ytterligare ett frontalangrepp mot Erik Enby då TV3 med Robert Aschberg sänder en "falsk patient", en kvinna som säger sig lida av bröstcancer, till honom. Hon försöker under två timmar övertala honom, men misslyckas. Samma år, 2007, och efter sin pensionering, togs dr Enby ifrån sin läkarlegitimation.

I samband med sin filminspelning gör Börje Peratt en intervju med åklagaren Johan Udén i Göteborg. Denne vägrar svara på frågor. Förmodligen är han delvis förbjuden till detta i sin roll som jurist. En rekonstruktion av den husrannsakan som Udén beordrat läggs ut på Youtube. Två veckor senare läggs förundersökningen ned, men Dr Enby har alltså ännu inte återfått sin legitimation av HSAN.

Kersti Wistrand

LÄNK: Bestämda planerade och föreslagna visningar

torsdag 17 mars 2016

Flykten till Friheten

I artikeln Tillbaka till friheten publicerad på Humanism & Kunskap redogör jag för nödvändigheten av att exponera trollen. Sven-Ove Hansson ovetenskaplig professor vid KTH, startade föreningen Vetenskap & Folkbildning och är därmed och ansvarig för Den svenska terrormodellen. Det är angeläget att inte bara identifiera och kartlägga de ledande i denna vämjeliga rörelse som är ansvariga för ett omfattande sabotage av den svenska demokratin, vetenskapliga institutioner, skolor och medier. De ska ut i ljuset, avslöjas i all sin ynklighet och liksom trollen i solen, spricka av sin självgodhet. BP