tisdag 30 november 2010

Ung och bortskämd

SVT har producerat en intressant dokusåpa som låter bortskämda barn bo i ett hus där de får ta reda på efter sig själva. Medverkande här. Det blir konflikter när disken staplas och nästan kryper iväg av de växande bakterierna.
"Vem visar störst vilja till utveckling? Den mest arbetsskygge måste lämna huset och det är föräldrarna som bestämmer vem den personen är."

Om man ska gå på den beteckningen så röstade man i fjärde avsnittet ut den som ville göra och förbättra mest. Det är i huvudsak rara ungdomar som försöker om de får chansen. Och de är inte hopplösa. Tjejen Elinor har dock en lång väg. Som hon kränker sin mamma kanske man också måste ge mamman ett ansvar men det är ofrånkomligen så att denna Elinor är en egoist och parasit av ansenliga mått. Så här beskrivs hon : "19, bor hemma, är van att få som hon vill. Hon gillar att träna och skulle gärna hålla på med fitness, om hon bara orkar ta tag i det. Kan varken städa eller tvätta och hennes rum är kaos."

Bortskämda tonåringar fanns innan curlingföräldrarnas tid. Det kanske skulle införas en samhällsvärnplikt som lär dessa ungar det som deras föräldrar inte klarar. Uppenbart är ju också föräldrarnas tillkortakommande orsaken. Elinor som sällan eller aldrig tar hand om något efter sig, hade glömt kokande vatten på spisen. Då ville några killar som börjat styra upp huset skriva en lapp och tala om för Elinor att hon glömt. En förälder tyckte det var ett barnsligt tillvägagångssätt. Men man skulle kunna betrakta pojkarnas sätt som ett ansvarstagande. Däremot visar denne förälder en slags lättvindig oförmåga när man ska fostra barn vilket har lett till världs ände. Denna oförmåga att sätta gränser börjar med att man inte vet hur man ska bete sig. Så "misslyckade föräldrar" skulle också kunna få en föräldravärnplikt och lära sig hur man sätter gränser för sina barn. En slags sommarskola i två månader. SuperNanny kan bli skolans supervisor.

Diktaturernas fall

Diktatorn för den styrande militärjuntan I Burma, Than Shwe, lämnar sin post. Formellt är det en civil regering som har övertagit ledningen av landet. Than Shwe har styrt landet med järnhand i 20 år sedan militären ogiltigförklarat ett parlamentsval som gav oppositionsledaren Aung San Suu Kyis parti segern. Aung San Suu Kyi fick i november 2010 en mångårig husarrest upphävd.
Nu avvaktar vi hennes rättmätiga installation.

Men det återstår naturligtvis många despoter och diktaturer


Statsdiktaturer
Kina som ockuperar Tibet och håller sitt eget folk och tibets folk i odemokratisk fångenskap.
Kina kallar sig folkrepublik och det man gör är att dominera folket och kränka mänskliga rättigheter.

Nordkorea som kallar sig Demokratiska folkrepubliken Korea är i själva verket en totalitär diktatur med bas i en familjs makt. Att kalla sig demokratisk republik blir i sammanhanget liksom i Kina en kränkning mot inte bara terminologin "demokrati" utan mot de mänskliga rättigheterna.

Presidenter som visar sig vara despoter och som vägrar lämna makten ifrån sig fastän de förlorat i demokratiska val. 

- President Rober Mugabe i Zimbabwe förlorade valet 26 apr 2008 mot MDCs Morgan Tsvangirai. 3 år senare sitter han fortfarande kvar i makten och har således omvandlat Zimbabwe till en diktatur.
Sedan en majoritet av befolkningen år 2000 hade röstat mot ett författningsförslag som Mugabe hade lagt fram uppfattade Zanu-PF:s politiker för första gången sedan självständigheten att deras makt på allvar var hotad. Regeringen reagerade genom att angripa och undertrycka ett stort antal organisationer, såsom oppositionspartier och fackföreningar.
År 2003 utbröt en generalstrejk riktad mot regeringen.  Den 19 maj 2005 inledde Mugabes regering ”Operation Murambatsvina”, som innebar att polis och militär förstörde bostadsområden, först i Harare och sedan i resten av landet. FN:s särskilda sändebud bedömde att cirka 700 000 människor hade berövats sina bostäder eller sin försörjning och att ytterligare 2,4 miljoner människor hade drabbats indirekt av åtgärderna. Operation Murambatsvina uppfattades som en hämnd för att de berörda områdena hade röstat på oppositionen.
Mugabe har sedan genomfört reformer som uppfattas som kleptokrati. Mugabes politik har fått omfattande kritik i omvärlden för att ha omvandlat Zimbabwe från en relativt välfungerande ekonomi till ett av Afrikas fattigaste länder där under 2010 en tiondel av folket hotades av svält. Tiotusentals har fallit offer för Mugabes statliga terror medan Mugabe och hans närmaste inom ZANU-PF berikat sig genom att lägga under sig egendomar större än vad som reserverades för den vita minoriteten under Ian Smith. Trots all denna kritik tycks det nu växa upp verksamhet kring bönder som fått mark men tillväxten ligger långt efter den utveckling som påbörjades med de första reformerna under Ian Smith.

- President Gbagbo Elfenbenskusten lyckades förhindra nyval under fem år och förlorade hösten 2010 presidentvalet till Alassane Ouattara. Men han vägrar överlåta positionen till vinnaren.

måndag 29 november 2010

Rökning är den farligaste miljöförstöringen


"Det värsta hyckleriet är att röka och kräva bilfritt, att röka och kräva skydd för vatten och djur, att röka och kräva hur andra ska ta hand om miljön. Därför att rökaren är den största miljöförstöraren, den som orsakar mest plågsam död i naturen, den som medverkar till att 600 000 människor dör av passiv rökning varje år. Värst drabbar det barnen." (Lancet 2010)

Redan 1974 då rökningen var fri och vi tvingades andas andras rök, var vi än befann oss, gjorde jag vidstående affisch (linoleumsnitt). Den kom att användas i en kampanj i Stockholms skolor och såldes via Moderna muséet. Kanske är det dags att ta fram den igen.


Nedanstående text hittade jag på nätet utan författare. Jag tyckte den var tillräckligt bra för att i stort sett översätta rakt av:

Rökning och miljö:
Rökning påverkar inte bara rökarens hälsa, det påverkar också i hög grad den omgivande atmosfären. Rök och cigarettfimpar förstör miljön mer än något annat av människan tillverkat materia. Det orsakar svåra föroreningar i luft, vatten och mark. Produktionen av cigaretter påverkar också miljön på avgörande skadligt sätt.

Alla rökare tror att genom att röka skadar de bara sin hälsa. De är okunniga om eller ignoranta inför det faktum att deras rökning indirekt påverkar andras hälsa. Och rökarna är en av de direkta och farligaste orsakerna till miljöförstöringen.

Det är några miljöproblem, som varje rökare bör vara medveten om.
Hur rökning orsakar luftföroreningar?
Det är helt uppenbart att rökning orsakar luftföroreningar och i viss mån också förorenar marken. Ca 4000 kemikalier finns i cigaretter, som andas ut och frigörs i atmosfären. Den totala andelen rökare i världen idag antas vara 25- 30% . Det tyder på att en enorm mängd föroreningar släpps i atmosfären varje dag.

Hur rökning orsakar mark-och vattenförorening?
Föroreningar orsakas på grund av rökning inte är begränsat endast till luften eller kroppen utan i viss mån påverkar det också och förorenar mark och vatten. Varje dag kastas miljontals cigarettfimpar på marken. De flesta cigarettfimpar hamnar slutligen via regnvatten och brunnar i sjöar och floder. Fiskar och andra djur äter dessa fimpar vilket leder till döden. De återstående fimparna som blir kvar på marken tar ungefär 25-26 år innan de bryta ner. Gifter, tillsatser och kemikalier lakas ut i marken och förorenar mark och växter. Under torrperioderna kan cigarettfimpar även orsaka stora bränder.

Hur cigarettproduktionen påverkar miljön?
En större negativ påverkan på miljön orsakas av produktionen av cigaretter. Marken, som används för odling av tobaksväxter, skulle också kunna utnyttjas bättre för att producera mat för länder i tredje världen. Dessutom, eftersom tobaksplantan är mycket känslig för skadedjur och sjukdomar besprutas den med olika kemikalier och bekämpningsmedel. För produktion och förpackning av cigaretter fälls också ofantliga mängder träd. Det krävs ett träd för att producera omslag och papper till 300 cigaretter. Produktionen av cigaretterna orsakar kemiska avfall som dumpas rakt ner i marken. Det är uppenbart att cigarettproduktion och konsumtion påfrestar hela biosfären och alla ekostsystem.

Stop smoking
Det bästa och det enklaste sättet att kontrollera denna miljöförstöring, är att sluta köpa och använda denna farlig produkt. Det är tufft att sluta röka och gynnar direkt din hälsa och miljön därför kommer rökförbud och minskad rökning att vara fördelaktigt för oss alla.

Dr. Phil, outclassed by a cool Will Rob

I saw a show when Dr. Phil Confronted an so called Animal Abusers Will Rob on Swedish Television the other day. I´m a fan of what Dr Phil is trying to do but not allways to impressed by his methods and ways. Nobody is perfect and I understand that the tempo in producing this shows can induce some scenarios for better and for worse. Nevertheless. This show was choreographed to demonize and "knock out" Will Rob who's interest and "sport" is to arrange and watch pitbulls fight.
First of all Dr Phil used the sentences despicable, detestable and disgusting repeatably. He soon sounded like a stuttering parrot. Will Rob kept his cool and sympathic face all the time. Dr Phil showed horrible clips on animal abuse not relevant to the activities of Will Rob, who tried to explain that he handles the dogs in better ways. But when Will Rob tried to explain something he was disrupted by an increasingly frustrated and close to bullying Phil.

Will Rob also said to Dr Phil, in a cool manner "You should be a great boxer". The "oratory slugging" Phil invited 8 grim looking animal lovers from "Rescue Ink" on the scen. Suddenly one of them confronted Rob in an aggressive attack position indicating a fist fight.

Dr Phil and his 8 warriors were Outclassed by one man
Will Rob showed no fear and stod up to defend him self. In all Will Rob won this fight ten to nothing (10-0) and that is a knockout in a debate.
Even if most of us don't like dog fighting or any form of abuse this was a mental victory of a convinced dog fighter promotor on every level, performance, rhetoric and style.

I don´t know why this link doesn't work*. Probably because DR Phils producers have realized they lost the battle. Otherwise it should be a very interesting video for a rhetoric study.

To certify that I´m not for dog fighting. On the contrary but if you invite someone to your show you should treat the person with respect. In this case Dr Phil failed and he almost made a mockery of him self and the show.
What Dr Phil succeeded to do is to create hate and threatenings against Will Rob and that is despicable.
* The link now works but i think the content haven been slightly edited.

söndag 28 november 2010

Folkhälsoinstituet saknar kompetens och själ för att driva ANTfrågor.

Folkhälsoinstitutet fick 69 miljoner kronor till tobaksprevention under 2008– 2010. Men det har inte minskat rökningen. Nu röker 43 procent av flickorna i åk 2 på gymnasiet, fem procentenheter fler än för sex år sedan. Även bland pojkar ökar rökningen. "En sådan uppgång trots anslaget på 69 miljoner kan man inte dra några slutsatser av i dag", menar Cecilia Birgersson på FHI.

Jo det är katastrof. När vi drev En Rökfri Generationkampanjen i slutet av 1980-talet med sponsrade medel som uppgick till kanske 1 miljon lyckades vi vända trenden och få ned rökningen bland unga, särskilt tjejer med 40 %. Vi sköt upp rökdebuten i tre år så att man istället tog sina första bloss först vid 18. Framgången byggde på mycket väl planerade kampanjåtgärder. Där vi framför allt använde positiva förebilder.

FHI har fullständigt misslyckats och har saknat insikt om vilka strategier och medel man skulle använda. "69 miljoner kronor upp i rök".

Statsskulden och EU

Varje år kostar statsskulden (dryga 1,2 biljoner) 16 miljarder kronor i ränteavgifter det motsvarar i stort sett förlusten vi gör på medlemsskapet i EU.
"Sverige betalar cirka 30 miljarder kronor per år i EU-avgift (2008). Regeringen betalar avgiften månadsvis till Europeiska kommissionens konto i Riksbanken. Totalt uppgår EU:s budget till 1 125 miljarder kronor per år. Av de cirka 30 miljarder som Sverige betalar in kommer cirka 12 miljarder tillbaka i form av olika stöd från EU."
Ja felet är väl inte EU utan "die dumme Schweden" som låter sig rånas varje år. Så varje år vi försöker beta av vår statsskuld ökar den med en 18 miljarder.

lördag 27 november 2010

Sturmark ljuger och kränker mötesfrihet.

Sedan jag hörde Christer Sturmark i en TV-studio angripa sjukhuspersonal som inte ville delta i aborter har jag undrat över vad denna "humanist" står för och har i en artikel och några inlägg på Newsmill prövat Sturmarkshumanisternas värdegrunder och metoder. Av denna anledning har jag börjat läsa om vilka Sturmark angriper och förföljer på sin blogg och fann att han nu uppenbarligen lurat sig in på ett möte som arrangerats av några arbetskamrater i Täby.

Sturmark ljuger om att det var ett personalmöte när det i själva verket är en kamratförening som arrangerat olika sammankomster på sin fritid. Jag valde att undersöka företeelsen och har fått följande information.

"Vi har en kamratförening inom kommunen. I den ordnas allt från motion, idrottstävlingar, smycketillverkning, föreläsningar och hur mycket som helst. Allt som sker där är helt på fritiden och vi får betala en liten summa för att få delta. Men just denna gången var det en som tyckte att Änglamingel vore väl en kul aktivitet. Massor av folk ville gå men platserna var begränsade. Att sedan mediet (Den inbjudna föreläsaren) uttrycker sig som hon gör är det inget som vare sig vi deltagare eller arrangören visste om i förväg. Ingen sa emot henne men många tänkte nog att det där är ju inte sant. (Föreläsarens åsikt om fysiska handkapp får stå för henne)
Denne Christer Sturmark hade lurat sig in i lokalen på falska premisser. Föreningen är bara till för anställda inom kommunen, vi får varken ta med vänner eller familj och detta enbart för att det är så få platser som ges ."

Sturmark har således snikit sig in på ett föreningsmöte i akt och mening att spionera på och kränka en av demokratins grundläggande rättigheter, mötesfriheten.
När mötesanordnarna skulle pricka av att man betalat och kom till Sturmark kände arrangören inte igen honom och hans medföljande dam och kunde inte heller läsa av de otydliga signaturerna dessa oinbjudna gäster skrev.

Sturmark utger sig på sin blogg för att vara någon slags undersökande journalist men han uppvisar inte presskort, han lurar sig in och han hanterar sammankomstens bakgrund, innehåll och syfte med lögner och vilseledande uppgifter. Det är ett angrepp på demokratins grundläggande rättigheter vilket ju har visat sig känneteckna Sturmarkshumanisterna.

Det pågår också nu en debatt på Newsmill startad av Anders Gerdmar; ”Humanisterna” bör vara ärliga och byta namn". Anledningen är att vi är fler som menar att Sturmark inte representerar humanism och kanske inte ens demokrati.

På sin blogg orerar Sturmark om att han är "hotad till livet" av dessa damer, närmare pensionsåldern, därför att någon av dem upprört sig över hans skändliga påhopp och mailat honom sin ilska, i en för stunden oförnuftig formulering. Men snälla Sturmark ge dig, du var där du såg dem vem skulle du kunna känna dig hotad av i ett "ängla mingel". Patetiskt är ordet sa Bull. Patetiskt sa Bill.
Vad Sturmark i själva verket har åstadkommit är att förstöra dessa människors syjuntaverksamhet och fått dem att känna sig hotade. Och i sin monumentana feghet lägger Sturmark ut ett personnamn på nätet och förstärker ytterligare sitt påhopp.

fredag 26 november 2010

Revision av EU, dags att gå

Är EU en enda koloss av planekonomiska "sol och vårare". Det är uppenbart att våra EU parlamentariker inte får igenom svenska förslag. EU hamnar allt längre från Sverige och bedriver någon slags skyddad verkstad som inte tillför svenska samhället mervärden. Tvärtom de kostar. Och flera EU länder kring medelhavet är på väg in i statsbankrutt. Vilka ska betala för det?

Ett problem vi har fått i dessa EU-bidragens tidevarv är att det sitter administratörer i EU och bestämmer vad som är bra projekt. Det ser ut som om sovjetunionens kommunistiska Kreml har flyttat till Belgien och Bryssel. Visst en del projekt blir väl bra men räknat på vad exempelvis Sverige lägger ut för dessa administratörer så är förlusten astronomisk. Miljarder går åt att hålla uppe en enorm byråkrati som fattar beslut som påtagligt många gånger inte gynnar verksamheten i Sverige. Vi är sämst på att söka men vår avgift ökar hela tiden och blir en allt större del av EU´s budget.
Bilindustrin är ett tydligt exempel på hur illa vi förmår hämta hem våra avgifter. Här har Sverige misslyckats fullständigt och det är en av orsakerna till att svensk bilindustri gått på knäna. Under samma period fick tysk bilindustri över 5000 miljoner kronor och lilla Sverige som var sämst på att söka fick knappt 10 miljoner till bilindustrin. Tyskarna har länge skrattat åt "Die dumme schweden".
När det gäller jordbruket är Sverige också här en betydande nettobidragsgivare till EU: s budget. Våra bönder går på knäna och i praktiken behandlas de som om de var i en torktumlare och ska odla energiskog där deras företrädare gjort allt för att skapa öppna landskap. Något är i grunden fel då man rövar både resurser, motivation och glädje från denna utsatta yrkesgrupp.
Nyligen fick jordbrukare också betala tillbaka flera hundra miljoner till EU beroende på någon slags teknikalitet om betesmark där man ändrat på definitioner. Dom är kriminalsmarta där nere i Bryssel. Eu låtsas ge med ena handen och så tar Eu tillbaka det.Och "die dumme Schweden" gör som Eu säger.
Dessutom har 75 miljarder kronor gått till att försöka anpassa Turkiet till EU. Ett försök som har misslyckats grovt!
Sverige är således överlag sämst på att söka bidrag. Därför att vi kanske inte gillar själva fenomenet. Det är som ett slags fattigsverige att behöva nedlåta sig och stå med mössan i hand. Den usla planeringen och tafattheten är ett annat problem i själva utförandet av dessa ansökningsomgångar.
Om jag granskar det område jag bäst känner till så är det media. I Sverige har vi en Mediadesk. De gör utlysningar som ofta är alldeles för sena och ger alldeles för korta ledtider om man nu vill ansöka. Innehållet är besynnerligt uppstyrt utifrån någon som sitter i mellaneuropa utan kontakt med förutsättningar i Sverige. Man kan tolka det på två sätt. Antingen är det några få som i förväg fått reda på vilka projekt som ska komma och så får de god tid på sig att planera dessa emedan andra inte har en chans och därmed styr man medel på ett till synes demokratiskt sätt men i själva verket är det manipulation. Det andra är att Sverige får besked alldeles för sent och så styr EU Bryssel medel till de länder tjänstemännen kanske själv representerar och vi får ett i grunden orättvist, skevt och halvt kriminellt sätt att ”fördela” pengar. Att EU har misslyckats är i alla händelser klart. Det ena landet efter det andra lever över sina tillgångar. Trots att de kanske får mest medel blir det ändå de som drabbas värst. Detta borde med all önskvärd tydlighet vittna om att något är i grunden väldigt fel. Verksamheten är ineffektiv och olönsam. Inom EU säger man att det inte behöver vara projektets innehåll man beslutar om, utan hur väl det presenteras. Man ska alltså lära sig slå blå dunster i ögonen på EU administratörer. Vem gör revision av EU?

söndag 21 november 2010

Fleetwood Mac tribute konsert på Fasching

Gitarristen Joel Sahlin hade lyckats få ihop elva (11 !) synnerligen begåvade sångare och musiker till en "happy-spelning" på Fasching (lördag 20 nov). Det blev en oförglömlig kväll. Tonerna som kom ur Joels Stratocastor lät nära Peter Green och öppningslåten Albatross försänkte alla i en magisk förväntan. Inte bara Joels gitarr svängde. Superbra komp och bas tillförde precis det som man önskar av denna slags popbluesrock när det låter som bäst. Alla i gruppen kan framhållas för så bra var de. När det gäller sångare visste jag att Mats Genfors har en pipa av guds nåde och kan inta scenen så att tjejerna "faller" men här framträdde också Malin Dahlström som "var" Stevie Nicks och med sin utstrålning personifierade hon vad som händer när talang, känsla, glädje och kärlek ställer sig på scen. Lena Swanbergs finstämda röst var också en överraskning. Så tonsäker och poetisk. Tack för en underbar Fleetwood Mac kväll.

måndag 15 november 2010

Fildelningstjuvarna har stulit ännu en film

Två dagar efter premiär låg filmen SEKTOR 236 på Torrentsajt för illegal nedladdning. Alla de som kämpat med filmen får nu se sitt jobb bestulet. Den som lagt upp filmen borde gå att finna. Jag är innerligt trött på de som helt respektlöst laddar upp andras produktioner och skulle inte ha något emot att få ta del av information om personer som blir bestraffade. Tyvärr har Högsta domstolen i sin feghet förhindrat möjligheterna att komma åt både de stjäl filmer, talböcker och musik. Telia, Comhem och andra leverantörer agerar som hälare i sammanhanget och vägrar uppge fildelarnas identitet.
Vi måste få en lagstiftning som är jämställd med tidningsutgivning och som gör internetleverantörerna ansvariga. Som situationen nu är förstörs film, musik och författarbranschen på ett ytterligt grymt sätt. Och de som ska skydda oss och Högsta domstolen har gått och gömt sig. Skam över er! Jag hoppas att någon nu tar saken i egna händer.
Kan inte någon ta död på exempelvis den här sajten http://www.monova.org
Jag vill se dem som håller på med detta få sina straff! Hur bryr jag mig inte. Enough is enough!

lördag 6 november 2010

Skavlan på villovägar?

I kvällens Skavlan var det norska Fremskrittpartiets Carl I Hagen inbjuden, så också hans före detta sekreterare och numera fru i sin hårdekoration som för tankarna till 50-talets raggarbrudar. No offence. Hårmodet får säkert sin renässans.
Naturligtvis kom frågan om Sverigedemokraterna upp under temat att "offerrollen" stärker de populistiska partierna. Dessa inbjudna Fremskritts representanter ondgjorde sig över att SD blivit portad från Nobelfestligheterna.

Först och främst har SDs partiledare Jimmie Åkesson portat sig själv. Det gjorde han vid Riksdagens högtidliga öppnande då han förolämpade kyrkan, förödmjukade sin svenska folkdräkt, förnedrade Sverige, skymfade kungahuset och svek sitt uppdrag som riksdagsledamot genom att som en barnunge lämna kyrkan med sitt följe, därför att biskopen i sitt tal sagt att alla var jämlika.

Självklart ska Åkesson portas från Nobel
Nobelpriset är världens mest kända belöningsceremoni för framstående personligheter som lyckats med historiska bedrifter inom vetenskap. I sin storhet lika känd som Oscarsutdelning.
Skulle Åkesson sitta med som inbjuden i ett sådant sammanhang efter att ha visat prov på synnerligen instabilitet och labilt uppförande. Tänk om han mitt framför kungafamiljen och inbjudna celebriteter plötsligt reser sig och demonstrativt lämnar sitt uppdrag.

Nej svenskarna betraktar inte SD som offer, snarare som ett misstag och SD kommer knappast att få förnyat förtroende. Åter till gatans parlament där de tyvärr kan återgå till sina odemokratiska våldsamheter men förhoppningsvis blir de ett minne blott.
Att de får träda fram i Skavlan är som att erkänna dessa dunkla värderingar. Men samtidigt är det också en sväng som blir spännande. Det bryter ett mönster. Alla ska få känna tillhörighet även de som vill stänga ute andra.

onsdag 3 november 2010

Nolltolerans mot narkotika, utöka förbudet mot rökning

I en tid där tobaksförbudet sprider sig försöker drogliberaler legalisera cannabis. En drog som sänker omdöme och ansvar och får barnvakter att överge barn, försämrar fysisk förmåga och orsakar fara för liv med dödsolyckor som följd. Somliga legaliseringsivrare hänvisar till Portugal som släppte allt fritt och påstår att där minsann har det blivit bättre. Inget kunde vara mer fel. Effekterna är katastrofala och Portugal toppar självmordsstatistiken för narkomaner. En anledning kan vara Gate way effekten. Det vill säga att Cannabis leder vidare till tyngre droger.

Positiva effekter av cannabis i medicinska sammanhang är otvetydiga. Lika väl som cannabis kan framkalla psykoser och schizofreni kan det även hjälpa människor med PTSD (Post traumatisk stress dissorder). Som de flesta medicinska gifter kan det således medverka till helande. Men att släppa lös cannabis är att öppna dörren för egen medicinering och det portugisiska experimentet visar svåra negativa följder av en sådan metod.

I en tid där regeringar globalt verkar för att minska ohälsa genom att begränsa tobakanvändandet vill cannabisförespråkare orsaka spridning av ohälsa och missär. Låt oss se utvecklingen av tobaksbruket och göra en jämförelse med cannabis.

Rökare och missbrukare har en sak gemensamt, de förstör för sig själva och andra.
Till de mer simpla men ändå störande problemen ser vi hur rökare skräpar ned med fimpar och kastade paket och är miljöparasiter till och med utomhus. Röken förstör överallt.
Cannabisbrukare förpestar tillvaron på ytterligare sätt och riskerna i samhället förvärras med en ökad ansvarslöshet på grund av försämrad funktion både psykisk och fysisk. Exemplen är många där påtända människor övergivit barn, misskött sina arbetsuppgifter och orsakat dödsolyckor.
Somliga påstår att Cannabis framkallar fredliga människor. Det är inte folket i Vietnam, Afghanistan och Irak överens om. Vietnamkrigets mest kända massaker på byn My Lai genomförde av en pluton av cannabispåtända militärer. De få som försökte stoppa massakern var nyktra.
Vår tids hjältar och skurkar
I en tid där några vill lägga tid och kraft på att försämra sin egen potential och därmed även locka andra i fördärvet finns hjältar som jobbar för ett bättre samhälle.
En del räddar valar, andra jobbar ideellt och skapar ett mervärde för samhället. Att bara ta hand om sin familj och vårda sina relationer är en kamp. Det finns så många hot och risker och narkotikaförespråkarna är just nu några av de största hoten. Genom sina försök att locka in unga blåögda är de minst sagt ondskans redskap.
Kampen mot tobak har lett till rökförbud över hela världen
Finland har nyligen infört rökförbud för ungdom upp till 18 år. Och man var före Sverige med rökförbud på allmän plats.
2004 införde Irland ett totalt rökförbud på arbetsplatser, inklusive pubar och barer. 82 procent av befolkningen gav stöd åt rökförbudet, enligt irländska regeringen.
I Sverige infördes rökförbud på utskänkningsställen 2005 och det ökade intäkterna för restauranger, pubar och kaféer tvärtemot vad motståndarna hävdade. De som jobbari dessa tidigare helt inrökta miljöer har vittnat om bättre arbetsmiljö och hälsa. Inte längre huvudvärk och färre sjukskrivningar. Snabbt infördes också rökfritt arbete och rökfria allmänna platser. Detta mönster går igen i hela världen och i USA, New York får man inte ens röka på uteservering. I detta frihetens föregångs land riskerar ägare att förlora sitt utskänkningstillstånd om någon röker där.
2008 beslöt Skottland att tobak ska bort från hyllorna i butiker och cigarettautomater förbjöds. Åtgärderna mot exponering av tobaksvaror i handeln syftade bland annat till att minska rökande bland unga.
Loosers
Rökning betraktas som helt ute och rökare är loosers. Företagare anställer inte rökare och folk slutar umgås med rökare och missbrukare. Varför ska man stå och suga i sig deras illaluktande och giftiga rök? Ändå fortsätter nyrekrytering och några som slinter in på looservägen. Negativa förebilder är påfallande ofta föräldrar som lurar in sina barn till ett avkortat liv i beroende och med sämre livskvalitet.

Rökare och missbrukare bör få ta ansvar för sin ohälsa
Vi ser nikotinister stå och huttra i kylan sugande på sin giftpinne i ett utanförskap av självvald ofrihet och drogberoende. Jo nikotin är en drog. Hälsofarorna känner alla till även om man blundar. "Det händer ju inte mig".
Även den som drabbats av Kol, långsam drunkningsdöd kan fortsätta förvärra sitt öde. Man kräver samhällets sjukhusvård men tar inget ansvar själv. Vi kan fråga oss varför samhället ska bekosta vård till den som inget gör åt situationen? Har man drabbats av lungcancer eller kol och fortsätter röka har man ju skymfat sjukhusvården och förverkat sin rätt till den. Med tanke på hur många som vill få vård men dör pga av att det inte finns resurser bör ju resurserna styras till de motiverade.

Ja det är tuffa ord. Jag tycker egentligen inte så utan vill att alla behövande ska har rätt till vård.  Men visst måste vi kräva att vi själva tar ansvar för denna onödiga hälsofara.