fredag 9 april 2010

Skarven en ekologisk katastrof

Den av EU fridlysta skarven är kanske ägnad Storskarven men i praktiken har fridlysningen givit skydd åt den explosionsartade utvecklingen av den importerade kinesiska mindre skarven som förökar sig som råttor i den svenska skärgården. Idag finns i området Nynäshamn i söder och Östhammar i Norr mellan 30-37 000 exemplar som har ödelagt 22 öar. Tack vare fiskeguidernas noggranna rapporter vet vi att sportfiskarna tar upp max ca 0,8 ton fisk per år. Dvs under 9 månader. Under samma tid och på samma område tar varje skarv ca 0,5 kilo fisk per dag dvs 15-18 ton fisk om dagen vilket på 9 månader blir ca 4320 eller uppemot 5000 ton. Några vetenskapsmän hävdar idag att skarven inte tar den mindre och halvstora fisken. Nej därför att den har Skarven redan käkat upp! Då man dissekerade kinesisk skarv för 10 år sedan var det just små och mellanstor aborre i magen nu när den fiskstorleken knappast finns längre ger den pragmatiska mellanskarven sig på annat. Hela det ekologiska systemet är rubbat och "sakkunniga" och fågelälskare drar inte rätt slutsatser utan blundar för verkligheten och riktar anklagelserna för obalansen i Östersjönåt fel håll.
De flesta fiskeguider släpper tillbaka merparten av sina fångster och blir genom sina iakttagelser de viktigaste kunskapskällorna. Man har ganska exakt fångstkoll genom fiskerapporter och vet därför hur tillgången på fisk förändras och minskar. Sedan ska man ha klart för sig att fiskguider ägnar sig åt fiskevård. 2009 tog fiskeguiderna upp 158 havsöringar och återinsatte samma år 10 000 yngel. Fiskeguiderna bidrar till turismen, utbildar i sportfiske och skänker naturupplevelse till dem de tar ut i skärgården.
Tyvärr har Kustbevakningen i området fått för sig att man ska trakassera denna yrkesgrupp och förstör därför mer än de gör nytta. De tycks ha blivit marionetter för protektionismen.
Det finns ju de som anser att skärgården tillhör tomt- och vattenägarna. Som ser med illa ögon på alla som "inkräktar". Till de som förespråkar ett från fritidsfolket befriat skärgården hör även så kallade skärgårdspolitiker som i sann konservativ anda är emot allemansrätt och möjligheten till vanliga människors rekreation i naturen. Skärgårdsstiftelsens inriktning på att bevara och bevaka mellanskarven är också ett slag mot sitt eget syfte. De gamla yrkesfiskarna som snart är ett minne blott skakar på sina huvuden och ser hur domedagen närmar sig då himlen förmörkas av tusen och åter tusen skarvar i armador som äter allt. När Stockholms Skärgård är tömd kommer skarvmolnet att fortsätta norrut och snart har vi ödelagda öar utanför Gävle och Sundsvall. Och inom tio år kommer småfisken att vara försvunnen också där. Med den utvecklingen ödeläggs således tillväxten på våra mest populära fiskarter.
Helt klart är att i denna intressekonflikt finns flera parter. Skärgårdsföreningen understödda av protektionister försvara sig mot alla slags inkräktare. Men vem är det som ger understöd till att biologiska Institutionen på Stockholms Universitet far fram med ovetenskaplig dokumentation och rena lögner. Vad får dem att forska på grodperspektiv, träck och spindlar istället för att utreda faktiska omständigheter kring skarv, förändring av fiskbestånd, utslagning av andra fågelarter? Och hur kommer det sig att ornitologiska experter inte ser sambanden inom förändringar av fågelbestånden?

fredag 2 april 2010

Frihet kräver rättsmedvetande

När rättsmedvetande saknas krävs reglering och bestraffningsmöjligheter.
Frihet är det bästa ting... Jo friheten är att kunna säga sin mening, träffa vem man vill, skapa och röra sig fritt. Men det finns en baksida. Den där omdömeslöshet, respektlöshet och gränslöshet förstör. Det är då samhället kliver in och vill skapa trygghet. Det är då regleringar, åtgärder och bestraffningar används för att skydda.
I praktiken innebär det att integriteten hos de med rent mjöl i påsen stärks emedan den försvagas hos de som parasiterar, stjäl och våldför sig på andra.
Det råder ingen tvekan om att ytterligheterna Auktoritärt och Anarki är svåra hot mot ett samhälle som skyddar individen. De auktoritära representeras av religiösa och politiska diktaturer men också av grupper och människor som anser sig ha rätt att kunna betvinga andra med sin makt. Anarkin representeras av dem som bryter samhällets lagar och de humanitära konventioner som ska skydda enskilda. Anarkismens övergrepp har ofta ett samband med organiserad brottslighet. Naturligtvis finns här också solitära predatorer som begår brott av olika art. Och de som tycker sig har rätt att tända på i sitt eget rum är en del i den organiserade brottsligheten utan att de kanske tänker på det.

Vi har också två ytterligheter i det sociala beteendet som inte är särskilt vackra. Det ena är pöbeln och den andra sidan är mjäkighet och brist på civil kurage. Dessa beteenden kan övervinnas genom en öppen dialog och utveckling av humanismens värderingar. Civil kurage växer då fler vågar kliva in och visa sitt ogillande situationer där enskilda utsatta mobbas och kränks. Amanda i Bjästa är ett exempel.

Några områden där NOLL-Tolerans nu är angeläget:
- Säkerhet för kvinnor och barn. Våldtäktsmän och pedofiler som dömts för upprepade förseelser ska belastas med sådan kontroll att man alltid vet var de finns.
Den som döms för sexuella övergrepp har förlorat sin sociala integritet. Icke svenska medborgare ska för alltid utvisas ur landet.
- Svensk lag gäller för alla. Tvångsgifte förbjuds i lag och ingångna tvångsäktenskap ska upplösas.
- Huliganer ska bort från idrottens arenor. Kränkande uppförande hos publik ska ge direkt utvisning och värre överträdelser avstängning från arenor.

Sedan har vi beteenden som kan tyckas mer harmlösa men som förorsakar olyckor och slår ut människor. Man räknar med att mobiltelefonin i trafiken i USA dödar 6000 varje år och skadar en halv miljon människor. Siffror från 2002 gäller unga och är lägre men vittnar om allvaret.
- Mobiltelefoni och bilkörning ska jämställas med rattonykterhet. Endast handsfree är tillåtet då man kör. Att Sms:a under bilkörning ska automatiskt ge kännbart straff.

- Illegal fildelning och nedladdning av upphovsrättsskyddat material slår ut kulturarbetare och aktörer inom musik och filmindustrin. Tjuveri och piratkopiering ska direkt kunna följas upp med avslöjande av identitet och krav på skadestånd och straff. Internetleverantör ska jämställas med "ansvarig utgivare" och kunna ställas till svars och dömas både med skadestånd och fängelse.

Sedan behöver samhället dra åt kraven på rökning. Att den har ökat kommer att leda till dramatiskt ökade sjukhuskostnader och svåra hälsoproblem i framtiden. Ett steg är att ändra förutsättningarna till viss sjukvård för rökare som bevisligen måste sluta röka för att vården ska fungera.
Det är också angeläget med en intensivare insats mot droger även "lätta" nätdroger.
Polisens ska vara mer målinriktad på konstruktiva resultat istället för statistik.
Snabbare och effektivare rättsväsen.

Dessa insatser ska å andra sidan motsvaras av en ännu större satsning på uppbyggande och inspirerande möjligheter.
När man tänker på allt som kan och behöver göras så finns hur mycket jobb som helst.