söndag 24 mars 2013

Demokraterna (Sverige) har tagit plats

Demokraterna (D) lanserades 21 mars 2013. Först i en artikel på Newsvoice där initiativet blev debatterat med över 100 kommentarer innan debatten stängdes efter tre dagar och på slutet ganska märkliga reaktioner. Namninsamling för Demokraterna – ett nytt och efterlängtat parti i Sverige.

Det blev en lugnare diskussion på Facebook med många konstruktiva kommentarer.
Jag har följt upp debatten med en artikel på min egen debattblogg: Demokraterna, nytt parti i Sverige Jag har också reflekterat över hur människor ser på demokrati och de uppenbarligen antidemokratiska strömningar som uppenbarats av detta initiativ: Demokraterna, för ett medmänskligare samhälle. Fick även idén till en saga: När blev sjön för alla en plaskdamm för några få?

Demokraterna har en lång historia med partier i många länder.
Demokraterna  (Sverige)

Kanske får Demokraterna i Sverige funktionen av att trycka på i angelägna frågor. Ca 35-40 % av svenska folket har blivit alltmer tveksamma till EU. Det enda partiet i riksdagen som har denna tveksamhet på agendan är SD, ska de tveksamma tvingas dit? Det enda partiet i riksdagen som är öppet mot vinster i vården och i skolan är V. Ska väljarna tvingas dit.

Demokraterna är ett mittenalternativ som fångar upp angelägna frågor som idag inte har någon enhetlig bas i riksdagen. Dessutom ger Demokraterna stöd till EUs rekommendationer kring begränsningar av bonusar något som partierna i riksdagen inte ansträngt sig att följa upp. Riktlinjerna från EU faller oftast platt till marken om de inte passar oss. Samarbetet inom EU har utvecklats till en koloss på lerfötter som kämpar med ekonomisk instabilitet och oförmåga att få genom angelägna förändringar.

Tanken med Demokraterna är att få till 1500 namn som registrerar sig för att etablera namnet formellt.  Hur dessa Demokrater sedan kan ta det därifrån blir intressant att följa. Det är val 14 sept 2014. Väljarna vet förhoppningsvis då mer vad de vill och har mer kunskap om alternativen.

Börje Peratt LinkedIn

söndag 17 mars 2013

En positiv vecka med föreläsningar

En hektisk vecka med ledarskapsutbildning under två inledande dagar ute på Arlanda och sedan två föredrag i Örebro.  

Ledarskapsutbildningen baserar sig på Livskompassen och dessa kurser som jag nu håller i flera steg ger hopp. De visar att människor med ny insikt är beredd till sådan förändring att de växer och deras medarbetare med dem.

Jantegemenskapen kan bara brytas upp med kunskap!

Sedan bar det av mot Örebro och först en seminariedag på Örebro Universitetssjukhus "Medvetande och Vetenskap".
Planen var att få ihop kompetenta föreläsare till ett område som måste betraktas som vetenskapens yttersta gren. Vad är medvetande? Och några av de absolut bästa på området kom.

Seminariedagen var ett samarrangemang mellan föreningen Humanism & Kunskap och Skandinaviska ledarhögskolan.  

PROGRAMMET "Medvetande och Vetenskap"

10.00 - Lars Eric & Elene Uneståhl, Skandinaviska Ledarhögskolan, välkomnar till en dag om "Alternativa medvetandeformer"
10.30 - Föreningen Humanism & Kunskap, bakgrund, seminarier och aktiviteter.
11.00 - "Om medvetandets uppkomst", Börje Peratt, fil mag, forskare, författare, producent. Prövar och utmanar föreställningar om liv, evolution och medvetande i en trilogi med "Succébo-Fröet till framgång", "Tolv Sinnen" och "Försök igen".
13.00 - "NDU och andra förändrade medvetandetillstånd i samband med barnafödande" med psykologen Kersti Wistrand.
 Presentation av hennes forskningsresultat i Sverige och Ryssland 1982-1996.
14.30 - "Lucid Dreams" Adrian Parker, professor i psykologi.
Klardrömmens betydelse för problemlösning och prestationsförmåga
15.15 - "Science in Search of Spirit", Annekatrin Puhle, Filosofie Dr. och författare.
Med fokus på spontana fall
16.00 - Panel. Frågor från publik
Responsen från publiken denna dag var mycket positiv.

Lördagen föredrag skulle handla om Livskompassen men jag blev ombedd att göra om samma föredrag som jag höll på fredag för denna nya publik. Trots att Powerpoint inte fungerade (datorproblem) gick det bra och det kändes på mottagandet som om innehållet gick fram utan PP.  

Börje Peratt

Börje Peratt IMDb
Börje Peratt Linkedin

onsdag 6 mars 2013

"Näthat - Toppen på isberget" artikelserie del 7-9

"Näthat - Toppen på isberget", artikelserien avslutas med tre avsnitt som höjer blicken. Med helikopterperspektivet ser man också hur infernalisk denna hydra av samverkande krafter är.

HYDRAN
IHEU med dess nationella föreningar som förbundet Humanisterna (förvillande namn då man är ateistiska naturalister) och dess pseudovetenskapliga systerorganisation Vetenskap och Folkbildning (VOF) i händerna på läkemedelsföretag, integrerad med myndigheter som Smittskyddsinsitutet och utbildningsinstitutioner som KTH, i samverkan med Kungliga Vetenskapsakademin och med VoF trogna på Public Service (Sveriges Radio och SVT) som partiska språkrör.

Avslutande artiklar 7-9

Del 7. Konsten att utnyttja näthat 

Här fortsätter artikelserien om näthatet med ett exempel på hur en producent för Sveriges Radio vänder bort ansiktet från undersökning av det värsta näthatet som kommer från ett organiserat håll. Varför då? Jo man har ju fått pris därifrån. Luktar det inte korruption?


Del 8. Näthatets hydra

Här fortsätter artikelserien om näthat med att beskriva den bakomliggande strukturen till det organiserade näthatet. Ibland är det nödvändigt att nämna namn vilket är en regel i vetenskapliga sammanhang för att tala om vem som är upphov eller som bär ett ansvar. En artikelserie om näthat kan inte vara ansiktslös eller sväva på vilka som ligger bakom. Vi närmar oss nu en redogörelse av ”isberget” från det lilla ovanför ytan till det stora därunder. Från näthuliganer till dem som ligger bakom och styr.


 Del 9. Kungliga Vetenskapsakademin nyateismens forum

För hundra år skrev en kristen rörelse det första Humanist manifesto där man ville särskilja tro och vetenskap. Man kallade sig sekulära humanister. Det begreppet har idag av ”Humanisterna” förvanskats till ateistiska humanister. Företrädare för dessa grupper vill åter binda ihop tro och vetenskap. Har Kungliga vetenskapsakademin då inte tagit ett gigantiskt steg tillbaka i utvecklingen?
Förhållandet mellan trosföreställning och vetenskapens metod måste vara klockrent. Tro och vetande går att förena men ska ha sin tid och plats. SVD: Fullt möjligt förena tro och vetenskap
Författare till artikelserien

Börje Peratt REFERENS Robert Hahn: Humanism och vetenskap i nytt sken.