tisdag 22 december 2015

Public Service bör stå självständiga från Vetenskap och Folkbildning

Pressen kallas som bekant den tredje statsmakten. Att vara journalist innebär att under ett strängt sanningskrav granska makten och vaka över tendenser till korruption och kriminalitet.

I pressens uppdrag ligger även att värna om enskildas rätt och integritet. Det blir märkligt om en public serviceinstitution som Sveriges Radio eller Sveriges Television bereder väg för grovt förtal av enskilda människor. Det gäller inte minst mot dem som har en annan uppfattning än majoriteten och etablissemanget. Ett område där vi kan se en diskutabel journalistik är hälso- och sjukvård och särskilt naturmedicin.

Argument för mediers angrepp hämtar de ofta från "vetenskap och beprövad erfarenhet", en devis som dock saknar precis vetenskaplig och laglig grund. Motiven bakom attackerna verkar snarare vara andra. Vore det fråga om rena hälsoargument så skulle metoder och preparat som visat sig framgångsrika utsättas för vedertagna tester. Nu har i stället sådan forskning motarbetats och stoppats. Här har sammanslutningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) fått eller skaffat sig en viktig roll vad gäller att försvara läkemedelsindustrins intressen. VoF utnyttjar även sina kontakter med public service för sin verksamhet. Det finns en rad exempel där såväl Sveriges Radio som Sveriges Television genom sådan samverkan bryter mot sin policy och sitt uppdrag då det gäller att stå självständiga från politiska, kommersiella och andra intressen i samhället.

Ett exempel är angreppen på dr Erik Enby i programmet Kropp och Själ den 1 april 2014. Inslaget bar den ledande rubriken "Doktorerna som inte går att stoppa". Det fälldes efter anmälan till Granskningsnämnden men skadan för de berörda var självfallet redan skedd. Programmet ledde till en anmälan om åtal och dr Enby befinner sig fortfarande under förundersökning vilken även har inbegripit husrannsakan. Nämnda radioprogram blev således utgångspunkt för åklagarens åtgärder.

Ett annat exempel är det som vi såg i Almedalen (7 juli 2011) då VoF i samverkan med SVT i en öppen debatt skulle ges tillfälle att håna homeopati. En insats som vändes till ett fiasko. Märk väl här handlar det inte om vad man tror eller inte tror om homeopati utan om att SVT tagit ställning för att promota ett spektakel. Ett annat sådant spektakel var då Christer Sturmark i TV fick möjligheten att 2005 lansera sin "kristallkulan" som var en replik på James Randis "hoax" angående mediala fenomen. Hur SVT kultur så sent som 2015 kan ta på sig att sända en "dokumentär" om Randi som i sak grovt förtalar Geller är också märkligt – det vill säga utan viss kännedom om bakgrunden. SVTs kulturredaktion gör möjligen det man blir ålagd till utifrån. Det är här ganska upplysande att ta del av vilka VoF rosat och risat i sina utmärkelser för få en uppfattning om hur man agerat inom svensk public service.
Mängden program som blivit skyltfönster för VoF/associerade är imponerande, från nyheter till vetenskap, till hälsa, kultur och nöjesprogram (SVT: Vi i femman och Skavlan).

Ett annat exempel gäller hjärnforskaren professor Martin Ingvar vid Karolinska Institutet, som länge anlitades när det gällde att i etern ge förmodad tyngd åt  de personer som SVT och VOF ogillar. Efter en märklig affär där Ingvar erhållit 43 miljoner forskningspengar (Osher Centrum) men använt dem på annat sätt än som angetts i hans ansökan, har han närmast försvunnit från medierna och istället har hans stridsbroder Dan Larhammar (VoF) beretts plats där. Att public service utnyttjas på sådant vis står knappast i överensstämmelse med dess uppdrag och policy.
Idag använder Public Service sig av externa programleverantörer som produktionsbolagen FILT och Tredje statsmakten. Båda dessa går i VoFs ledband.

2011 var det uppenbart produktionsbolaget Tredje Statsmakten/Mediernas radioprogram hade samhörighet med VoF. Då nekade programledaren Martin Wicklin till något samröre. Några månader senare, 2012, belönades han och Truedsson av samma VoF som ”Årets folkbildare”. 2Prissumman var 25 000 kr och priset bidrog alltså ytterligare till samkänslan mellan VOF och public service.
En kontakt 8 dec 2011 med ledningen på Sveriges Radio där journalistiken och etiken i VoFstyrda program ifrågasattes besvarades med att andra program ger andra perspektiv. På frågan om " vilka då?" gavs inget besked.

Fast VoF har ett betydande inflytande, har det ännu inte behandlas som det särintresse det är eller granskats för sin roll gentemot SR och SVT. Dessa har som bekant ett folkbildande uppdrag och det är givetvis inte märkligt att man då söker kunskap från olika håll. Man följer dock inte riktlinjerna om man så som skett slår följe med en ensidig, propagandistisk organisation som gynnar en ideologi som kan ifrågasättas. I praktiken har Vetenskap och Folkbildning fått egna redaktioner inom SR och SVT. Denna gynnade situation är tämligen unik. Att VoF agerar "diskret" har dock hittills skyddat dem från att granskas av dem som de belönat.

Låt oss påminna oss Sveriges Televisions Public Service uppdrag Detta innebär att:
  • SVT:s utbud präglas av demokratiska och humanistiska värden.
  • SVT:s verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället.
  • SVT ska vara opartiskt och sakligt. Tycker man att vi bryter mot det kan man skicka en anmälan till Myndigheten för radio och tv.
Första punkten medför en erkänt svår balansgång. Att så frekvent som sker släppa fram företrädare för  VoF gör att den punkten inte nöjaktigt lär kunna upprätthållas.
Varken SR:s eller SVT:s verksamhet bedrivs därmed självständigt. Tvärtom kan misstänkas att man står under starkt inflytande av Vetenskap och Folkbildning
SVT och SR har till exempel inte varit opartiska eller sakliga när det rört svininfluensan, inslag om komplementär medicin och i en del livsåskådningsfrågor. Här har VoF och de myndigheter och bolag man stödjer gång på gång kunnat använda SR och SVT som språkrör för sina synpunkter och sin propaganda.

Nyheter, fakta, Text-TV och flera program och redaktioner har berörts av en inriktning som gör att Public Service’ integritet allvarligt kan ifrågasättas. Vi har likaså sett hur VoF och dess associerade agerar om det kommer innehåll  i radio eller TV som enligt dem är oönskat. De utdelar då ”skampriser” och gör anmälningar. De har givetvis samma rätt till detta som andra – det viktiga här är att det antyder hur den agenda ser ut som de i sin samverkan med SVT söker förverkliga. I många år har dessa skampriser rapporterats av public service som om de vore en framgång för vetenskapen när de tvärtom tycks vara en seger för intoleransen. Man kan notera att övriga medier inte längre ger dessa skampriser någon uppmärksamhet.

För att hedra Dag Stålsjö, SVT producenten som var den första att drabbas av VoFs skampris, (1987) bör public service göra upp med sin historia och befria sig från de osunda kopplingarna till VoF.

Börje Peratt

Börje Peratt: Näthuliganismen missbrukar yttrandefriheten

söndag 20 december 2015

Dan Larhammar - hur snedvriden kan man bli?

Inför inspelningen av dokumentären om Erik Enby var det uppenbart att man först måste ta reda på fakta från de som kunde vara mest inblandade. Jag tillfrågade i mail Dan Larhammar om att få göra en intervju med honom. Det blev de mest konstiga undanflykter. Dan Larhammar valde att på VoFs forum lägga upp en beige artikel om att dokumentären som inte ens var påbörjad var snedvriden. Jag har nu besvarat detta med Dan Larhammar hur snedvridet kan det bli! När jag tillfrågade Dan Larhammar om han kunde tänka sig att bli intervjuad inför dokumentären om läkaren Erik Enby var jag nyfiken på hans eventuella roll som centralfigur i detta drama. Genom att tacka nej så kunde man ju bli misstänksam. Vad var han rädd för? Genom att han innan vi ens börjat producera döma ut filmen så förstod vi att han var rädd för vad som kunde komma fram. Det visar sig att han har all anledning att känna sig hotad. Han har legat bakom 10 års mediadrev och kan mycket väl bli anklagad för grov förföljelse. Börje Peratt Börje Peratt: Näthuliganismen missbrukar yttrandefriheten Välkommen till min mediala sida

måndag 14 december 2015

Dan Larhammar har tillgång till maktens uttryck

Dan Larhammar har under de senaste 10 åren byggt upp stöd för att förfölja människor och rättigheter genom att få med sig lämpliga kollegor. Det senaste angreppet handlar inte om homeopati utan om en maktdemonstration. Som forskare behöver man inte tro på att något fungerar för att forska på det. Det är en del av vetenskapens grundbultar. Dan Larhammar har på olika sätt iscensatt nedgörande attacker mot inte bara homeopati utan naturläkemedel och han går så långt att han ignorerar en donators tydliga viljeinriktning (Zetterlingska fonden) om att forska på och föreläsa i homeopati på Uppsala Universitet där han verkar. DN Debatt har inte tagit in min kommentar till artikel DN Debatt ”Homeopatiska produkter kan inte kallas läkemedel”. Vilket i och för sig inte förvånar då DN i många år undvikit att ta upp allt som luktar kritik mot VoF och Larhammar. Börje Peratt Välkommen till min mediala värld

måndag 7 december 2015

Cancerfonden ett av vår tids största bedrägerier?

Cancerfondens misslyckande en kassako. Det är uppenbart att det finns en rad tveksamheter kring Cancerfondens insatser och den välgörenhetsmaskin som genererar miljarder i intäkter. Alltfler frågar sig var pengarna går. En sak är säker man har inte lyckats minska antalet fall som numer överstiger 61 000 nya insjuknade per år. Man har heller inte lyckats minska antalet som dör. Däremot är man bra på att anordna festliga galor där människor öppnar sina plånböcker. Det är alltmer angeläget att pröva de skenande kostnaderna för Cancermediciner och samtidigt granska Cancerfondens ageranden. Börje Peratt

lördag 5 december 2015

Victor Jara frihetssången som aldrig tystnadeVictor Jara – Presente!!!

Chile 11 september 1973. Dess folkvalde presidenten Salvador Allende barrikaderar sig i palatset som ligger under attack av militären. Bakom kuppen stod USA och dess utrikesminister Henry Kissinger. Rickard Nixon var president. Bland de amerikanska motiven till att iscensätta kuppen fanns risken för att de USA-ägda koppargruvorna skulle förstatligas. Allende mördades i ett arrangerat självmord. Pinochet tog sedan över och bedrev i skydd av USA ett folkmord. Så när USA värnar frihet ska vi vara klara över att de värnar sin frihet. Eller snarare de rikas med egenintressen. Börje Peratt

söndag 22 november 2015

Peratt Film & TV ny kanal

Peratt Film & TV kanal  Premiär idag på Youtube!

Har även lagt in trailer för teater och pitch för långfilmen John Bauer.

välkommen till min mediala sida

Börje Peratt

Filmaren 

Börje Peratt - IMDb

 

Ursula Flatters Vidarkliniken HK-diplomerad

Ursula Flatters tilldelas Humanism & Kunskaps Diplom 2015

Dr Ursula Flatters en av initiativtagarna till Vidarkliniken i Järna har tilldelats Humanism & Kunskaps diplom för "Livslång gärning i humanismens tjänst".

Utdelning sker 12 december 2015.

Nomineringsartikel av Pia Hellertz här: Ursula Flatters föreslagen till HK-diplom
Ursula Flatters tilldelas samtidigt priset Universe Globe för sin internationella insats.

Artikel på Newsvoice Ursula Flatters får utmärkelsen – ”Livslång gärning i humanismens tjänst”

Gratulerar till denna utmärkelse och lycka till!

Börje Peratt


söndag 11 oktober 2015

Public Service riskerar att förlora ansiktetPublic Service med Sveriges Radio och Sveriges Television har förlorat i förtroende. Man är sannolikt utsatta för entrism.

Det innebär ett försök till fientligt övertagande av en härsklysten och odemokratisk rörelse som i flera bevisade fall sätter Public Service självständighet ur spel. Det räcker med att granska policyn för att kunna se inom vilka områden och program som tvivelaktiga krafter gjort intrång.

Public Service, SR och SVT ska enligt sin policy präglas av demokratiska och humanistiska värden.
Verksamheten ska bedrivas självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället. Programmen ska genomsyras av opartiskhet och saklighet. 


På grund av att krafter med obskyra intressen  inte bara bildligt utan i praktiken tagit över redaktioner ser vi att denna policy allvarligt hotas.

Föreningen  Humanism och Kunskap har kontaktat Public Service, SR och SVT och svaret är nedslående. Antingen saknar Public Service kanalerna självinsikt, eller så förnekar man problematiken eller så har det gått så långt att man faktiskt inte kan stå emot. Av detta skäl har HK valt att publicera brevväxlingen under rubriken:

Sveriges Radio och SVT – fallande trovärdighet

Föreningen Humanism & Kunskap bildades som motkraft till antihumanismen. HK har nu verkat i drygt fyra år och under den tiden granskat antihumanismens föreningar. Att det var en illasinnad rörelse stod ganska snart klart. Att ett av motiven för denna rörelse var läkemedelsindustrins intressen blev också snart tydligt.

Krafterna som på ytan tycks verka för att säkerställa vetenskaplighet har istället visat sig bestraffa dem som ägnar sig åt forskning som man anser meningslös eller som strider mot intressen vars motiv vi endast kan spekulera i. De mest framträdande i denna rörelse är Föreningen Vetenskap och Folkbildning och förbundet (anti)-"Humanisterna". Det är viktigt att klargör att detta förbund har kapat humanismens beteckning men i praktiken verkar mot humanismens värdegrund.

Det är nu inte bara Public Service som är utsatta för entrism utan även press och andra mediakanaler. Värst är det möjligen då det gäller Expressen som numer kallas hEXPRocESSEN.

Jag har vidgat problematiken till en artikel på min DEBATT-blogg:

Journalister i ledband

George Orwell förvarnade redan i sin bok 1984 om en framtid där "Sanningsministeriet" (propagandaministeriet) bestämde vilken sanning som skulle gälla: "Krig är Fred", "Sanning är lögn".

Nazisternas propagandaminister Joseph Goebbels lär ha formulerat det så här:

"Om du uttalar en lögn tillräckligt grandios och upprepar den, så kommer människor till slut att tro på den."

Det vi nu har fått är en kader av propagandister i journalistens förklädnad. Det är förskräckligt men det försvinner inte för att vi blundar. Man kan tycka att kampen för att upplysa om detta är att likna vid David kamps mot Goliat.

Med mitt ursprung som journalist, programledare, regissör och producent på både Sveriges Radio och Sveriges Television finner jag naturligtvis utvecklingen både beklämmande och skrämmande.

Jag vet också att sådan kritik från en tidigare kollega kan uppfattas som kontraproduktiv. Men jag har kommit till ett läge då jag jag tvingas ge min syn på det som händer. Jag har verkligen vänt på varje sten för att pröva mina påståenden och och ifrågasätta mina egna slutsatser. Med fyra års granskning av Public Service kan jag med stort mått av säkerhet stå för min kritik.

Börje Peratt

torsdag 13 augusti 2015

Hur farlig är Dan Larhammar?

Dan Larhammar (VoF) försöker stoppa dokumentärfilmsprojektet "Läkaren som vägrade ge upp" om Erik Enby.  I en artikel på VoF ifrågasätter han indignerat projektet och får stöd av den beryktade läkaren Mats Reimer och ett par anonyma näthuliganer*. *Näthuliganismen missbrukar yttrandefriheten

Larhammar skriver ett långt försvarstal, varför han inte vågar bli intervjuad och rubricerar det: Börje Peratts vinklade beskrivning av den deslegitimerade läkaren Erik Enby. En fråga rör hur man kan man bedöma något som vinklat om det inte är färdigt och inte har visats. En annan fråga rör Larhammars roll i drevet mot Enby som lett till deslegitimeringen. Larhammar är möjligen orolig för vad denna dokumentär kan komma fram till och vågar inte ställa upp för att ge sin syn. Han anar kanske att det kan bli svårt att förklara sig. När han inte kan kontrollera att det vinklas på hans sätt så flyr han. Annars har han medverkat i en rad vinklade sammanhang i akt och mening att krossa dem han utser som fienden. Så här formulerar sig Larhammar då han fegar ur:
"Undertecknad blev 150630 kontaktad av Börje Peratt per epost och tillfrågad om jag ville ställa upp på en intervju om Enby. Med tanke på Peratts tvivelaktiga förhållningssätt till vetenskap avböjde jag medverkan men erbjöd mig att möjligen svara på frågor per epost. Peratt ville komma till Uppsala redan veckan därpå för att göra en intervju, men jag avböjde pga Peratts stöd för pseudovetenskap. Dessutom skulle jag resa bort."
Man kan undra över om Larhammars inser att hans "tvivelaktiga förhållningssätt till vetenskapen" och stöd för pseudovetenskap" speglar honom. Tvivelaktigheter kring Larhammar rör inte enbart vetenskap utan förhållande till människan, brist på empati och ett cyniskt förhållningssätt till samhället vilket får hon att framstå som en psykopat bland psykopater.  

Ordet pseudoskeptiker syftar på en person som driver ett osunt skeptiskt tänkande, som har inget att göra med ett utforskande sinnelag, öppenhet och vetenskaplighet. (Vetapedia)

Vad Larhammar ogillar är att jag har ifrågasatt hur VoF förhindrar forskning på områden som man har bestämt att det är meningslöst att forska i. Jag skrev i mail till Larhammar vilket han citerar:  
"Du [Larhammar] kallar homeopati pseudovetenskaplig. Hade VoF, genom dåvarande VoFordförande Jesper Jerkerts hotfulla brev, inte stoppat Osher centrums studie på homeopati så hade vi sannolikt vetat mer idag. Eller hur? Din uppfattning i ämnet riskerar genom din egen bristande kunskap bli fördomsfull och pseudoskeptisk. Jag å andra sidan väljer att inte ta ställning. Vad jag tror är irrelevant. Men där tycks du veta mer om min inställning än vad jag själv gör."

Larhammar utvecklar sedan ett långt försvarstal för sin kompetens men faktum kvarstår. Sann vetenskap ska inte hindra forskning och en sann vetenskapsman förnekar inte möjligheten av att rådande uppfattning kan vara fel.

Forskare kämpade länge i motvind då det gällde upphovet till magsår vilket efter år av trakasserier och förföljare av Larhammargelikar slutade i Nobelpris.

Det centrala här är att Larhammar med följe ägnar sig åt att försöka stoppa detta filmprojekt och minska möjligheterna till såväl intervjuer som spridning. Jodå man har tagit kontakt med såväl mig som TV4 för att naturligtvis desavouera projektet. Man har kontaktat vetenskapsmän för att skrämma dem att inte ställa upp. Så på detta sätt hotar Larhammar och Reimer det fria ordet.

Är då Larhammar och Reimer farliga för vetenskapen? Ja i mina ögon sträcker det sig längre än så. De är farliga för samhället och för våra förutsättningar att utveckla nya kunskaper. Om nu Enby har rätt så har Larhammars inkvisition stoppat upp möjligheten att hjälpa ett stort antal patienter.

Börje Peratt
Projektet finns på Facebook
Finansieras av folkets stöd och donationer Crowdfunding
Trailer

onsdag 5 augusti 2015

Peter Olausson blåser Viralgranskaren

Peter Olausson VoF utnyttjar Viralgranskaren för att sprida osanningar

Peter Olausson, ordf VoF, Göteborg, webmaster Orust kommun och ökänd debunker. Olausson lyckades via sin ryktesspridarsajt Faktoider, påverka tidningen Metros Viralgranskaren så att Metro förde upp nättidningen Newsvoice på sin lista.

Det framkom senare att Metro/Viralgranskaren mer eller mindre erkänt att man spritt osanning om Newsvoice

Vad som är djupt tragisk i sammanhanget är att VoF återigen visar exempel på hur man tränger in i media, missbrukar sin ställning och förstör journalistikens grundläggande syfte. En bra journalistik levererar fakta och ger läsaren underlag för att bilda sig en uppfattning om strömningar i samhället. VoF bevakar journalister vilket utgör ett hot mot yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter.
När kommer artikeln om VoF och deras subversiva metoder i Metro?

Börje Peratt
Journalistik – Integritet, moral och mod

Välkommen till min mediala värld

 

onsdag 22 juli 2015

Välkommen till min mediala värld


Välkommen till min mediala värld är en löpsedelsliknande blogg för de flesta av mina wordpressbloggar.

Här finns debattinlägg, kommentarer om media, kultur och sporthändelser.
Arbetet som författare och forskare, utbildare och utvecklare av coaching.
Här finns också engagemanget för Humanism & Kunskap.
Slutligen också projekt inom film, teater och musik. Just nu en TV-dokumentär om Erik Enby.
Läkaren som vägrade ge upp.

Stort tack Torbjörn Sassersson för hjälpen med sidan.

Börje Peratt

Välkommen till min mediala värld

Börje Peratt - IMDb