tisdag 28 december 2010

Draknästets konflikt

Såg Draknästet världen runt, ett program om Dragon´s den och dess internationella spridning. Ett program där några utvalda framgångsrika och förmögna entreprenörer skärskådar andra "nybörjar" entreprenörer som söker pengar och vägledning för att lyckas.
Idén är superb. Det handlar om att se hur innovatörer pitchar sina idéer för att förmå framgångsrika att investera i dem.
I Sverige har den engelska versionen gått ganska länge och den är en av mina programfavoriter. Det har även gjorts en svensk variant som blev ganska lam. Den kanadensiska visade sig spännande kanske just därför att här finns två ytterligheter när det gäller motivation och filosofi bakom att tjäna pengar. Å ena sidan Kevin O’leary vars enda syfte och mål är att tjäna pengar. Vore han en djärv på skare och hade en flock renar som stod djupt i snön skulle han döda dem alla driven av den primitiva killerinstinkten. Å den andra sidan W. Brett Wilson med nästintill en kapitalistängels filosofi. Hans ord ”If you know everything, you know nothing,” skulle kunna vara riktade mot Kevin O’leary men jag tror att det är en livshållning.

Kevin O´leary har kallat Wilson "fjant" i sändning och förmår inte hantera Brett Wilsons filantropiska, livsbejakande generositet. O’leary menar till och med att Wilsons filosofi underminerar hans vilja att tjäna pengar. Pengar är ju enligt O’leary vad allt går ut på. Ja O’learys kränkningar av stackars ”mindervärdiga deltagare”, ger uttryck för en misantrops människohatande uttryck. Wilson däremot säger att han är mer intresserad av människor än att tjäna pengar.

O’leary är ett utslag av förmögenhetsmani och en arketyp för den så pengafixerade kapitalisten. Kanske vore en terapi och ett avvänjningshem för girighet en god idé. Undrar om någon i Draknästet skulle ge pengar till det?

måndag 13 december 2010

Självmordsbombare i Stockholms julhandel

Du flydde krigets Irak, kom till Sverige, blev svensk medborgare och din familj bosatte sig i småländska Tranås. Du växte upp i Astrid Lindgren land, svenska sagolandets hjärta. Du skapade egen familj och fick tre barn. Du gavs alla möjligheter att bygga ett liv men valde att bli förbannad på en konstnär och hans skämtteckning. En tradition att rita satirer som väst har använt sig av i århundranden retar dig så till den milda grad att du startar krig mot Sverige. Istället för att vårda din hustru och dina barn tar du med dig krigsdårens fanatism och förbereder terroristangrepp mot helt oskyldiga människor. Du sätter på dig bomber och åker upp till Stockholm. Mitt under julhandeln spränger du dig själv i luften där din nu ångestfyllda förvirrade själ irrar omkring mellan helvete och jord. Du lär i alla fall inte komma till en himmel med ändlösa promiskuösa jungfrur och vin som hälls i din öppna mun. Det är ju rätt meningslöst eftersom både magen och lustpaketet är bortsprängda. Ändå var det en plan att skaffa dig en extra hustru så troheten mot din fru var redan noll.
Och det finns nu framför allt fyra människor som du har övergivit som står där med uppspärrade ögon och fattar ingenting. Mamman till dina tre barn. Vad ska hon förklara ditt vansinnes dåd med. - "Jo barn, ni förstår vi flydde från krig men pappa blev förbannad på något som en svensk ritat och skulle spränga några helt vanliga och fredliga människor i luften men dog själv."

Med tanke på etiketteringsproblem och oron för adekvat terminologi som diskussionen kring hedersvåldet startat är det fråga om vi kan kalla dådet terrorism utan att därmed bli kallade rasister.

Jag föreställer mig trots allt att detta är ett galningsverk och det har inte med organiserad terrorism att göra i alla fall inte i genomförandet. Sannolikt en intern familjetragedi som utvecklades till detta drama. Likväl tragiskt och Sverige har förlorat ännu en oskuld. Men framför allt står en familj utan sin far.
Dessutom orsakar dådet en allvarlig spricka i förtroende för de som invandrat från denna del av världen. Det problemet blir en utmaning för det svenska samhället och de muslimer som inget hellre vill än att skapa ett liv i fred.

söndag 5 december 2010

Politikens förnyelse

Flera partier, inte bara Socialdemokraterna utan också mittpartierna, behöver fundera över sitt innehåll och fokus. Hur motiverar man sin existens? För vilka grupper och frågor är man beredd att ta upp kampen. Det finns några områden som nästan har försvunnit i politiken. Vad vill partiet? Vad är man beredd att satsa på? Hur vill man att det ska genomföras? De frågor jag tar upp nedan kanske inte alla är de största men inte desto mindre viktiga.

Ungdomen
Ungdomens möjligheter att skapa egna liv är underminerade både när det gäller möjligheter till arbete och bostad.
- Bostadsbyggande är ett område som skulle kunna både skapa jobb och lösa bostadsproblem.
- Ungdomsarbeten. En stor satsning på särskilt inrättade ungdomsarbeten skulle underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden.

Kulturen
Med den kulturminister vi har idag fortsätter kulturen sin kräftgång. Förslaget om volontärer ligger inte långt ifrån en uppmaning till slaveri. Alla vill ha kultur men är inte beredda att betala för den. Därför måste man åtminstone säkerställa skälig ersättning. Hur ska det gå till?

Under brinnande krig ville de brittiska generalerna ta pengar från kulturen för att finansiera kriget, men Churchills motfråga var: "Vad ska vi då slåss för?"


Illegal fildelning och nedladdning
Här önskar vi kulturarbetare ett mer kraftfullt ställningstagande och ett skydd för att vi ska kunna försörja oss.
- Låt alla IT leverantörer stå under samma lagar som tidningar med något som liknar ansvariga utgivare
- Ge rätt att inhämta IP adress till de som fildelar illegalt så att denna slags stöld riskerar bestraffning, böter och skadeståndsersättning i paritet med brott.
- Stärk möjligheterna att avslöja och fälla dem som illegalt laddar upp upphovsskyddat material.

EU
Sveriges kostnader för EU, 30 miljarder kronor, innebär 18 miljarder i förlust varje år. Det är meningen att vi ska söka medel för att satsa på "rätt förändringsprojekt" i enlighet med EU direktiv. Här är Sverige antagligen sämst av alla EU länder. På detta område finns därför oerhört mycket att göra för många branscher.
Utbilda och upprätta "EU bidragssökarcoacher". Det ger antagligen både arbete och en behövlig mer rättvis fördelning av givande och tagande. Fler av dem som idag "arbetar" för EU satsningar gör det vill jag påstå erbarmligt illa. I höstas var Sverige tvungna att återbetala 700 miljoner i jordbruksstöd på grund av någon teknikalitet. EU länderna skrattar å "die dumme Schweden" som accepterar behandlingen.

Småföretag
Det har blivit allt viktigare att röja mark för småföretag. Bland annat handlar det om förenklad bokföring och enklare revision. Maud Olofsson menar att man vidtagit steg mot att helt avskaffa revisionsplikten vilket gjorts i flera europeiska länder. Småföretag under 25 anställda bör också få enklare regler kring anställningsförhållanden. Idag råder alldeles för kort prövotid för en anställd och därför vågar man inte ta in folk.
Arbetsgivaravgiften är en annan nöt. En tredjedel till häften av lönekostnaden går till avgifter som arbetsgivaren aldrig ser röken av. Rakt in i administrations-, skatte- och bidragsmaskineriet. För att tjäna en krona måste man betala 3. Utanpå det går alla omkostnader för arbetet. Och för egenföretagaren finns inga arbetstidsbegränsningar. Många jobbar dubbla pass även på helgerna. Man kan sällan eller aldrig koppla av.

Internationell politik
Svenska soldater i Asien? Här skulle jag önska att Sveriges politik kan bygga på en fullt ut genomförd "ickevåldsfilosof". Och då skickar man läkare, mobila sjukhus och satsar på humanitära insatser. Men givet vår omfattande försvarsindustri finns en poäng att även medverka militärt. Jag ogillar det starkt men är inte säker på vad som är rätt. Skulle hellre i så fall se en FN bataljon som vi hade förr. Men den blev ju tandlös i skarpa lägen och då mer eller mindre verkningslös. Svårt svårt. Men för ett politiskt parti en fråga att diskutera.

Partiernas existensberättigande
Ett parti måste ha en identitet och vision. Ett parti ska driva frågor framåt och inte sitta och stoppa andras idéer utan argumentera bättre för sina egna. Och här har inte bara Socialdemokraterna utan även Centern blivit väldigt otydliga.

Vem ställer upp för kulturarbetaren?

Kulturminister Lena Adelsohn Liljerot går ut med ett förslag om fler volontärer till kulturarbeten. Denna yrkesbransch som redan är näst intill förslavad, hårt utnyttjad och där sannolikt flest människor arbetar om inte gratis så i stort sett utan vettig ersättning.
Kulturministerns förslag blir därför ytterligare en kniv i ryggen på en mycket hårt ansatt grupp.
Vem skulle kunna klara sig utan musik, film, TV, video, bildkonst och allt annat som produceras inom kultur. Knappast någon. Är man beredd att betala för det. Det verkar inte så.

Utanpå detta utnyttjas kulturarbetarens arbete på Internet genom att våra verk läggs upp på torrent typ Pirate Bay och liknande. Här utgör Piratpartiet en skymf och ett slag i ansiktet på alla som försöker få till en slags vettig ersättning. Istället drabbas kulturabetare av upprepade stölder som är så kränkande att jag blir ursinnig.

Högsta domstolen har med sin feghet att låta EU bestämma också svikit svensk kultur.

Vi har inte ens en chans att satsa på ett projekt utan att det blir bestulet när det är klart.
Återigen frågar jag hur kan man bestraffa och bötfälla de IT-leverantörer som agerar hälare och på näten tillåter att vi skändas och plundras. Här finns Telia och flera andra som vägrar lämna ut IP adresser och gör det omöjligt för oss att få våra ersättningar. Vi blir bestulna varje dag gång på gång. Vilka andra människor, yrken och branscher skulle acceptera denna slakt på sitt arbete.

Jag skulle önska att samtliga kulturarbetare sätter ned foten och markerar med någon typ av strejkåtgärd. Och att vi får stöd av alla som arbetar inom kultur från de ytterst välavlönade till de som sjunger på kareokebarer. Visst folk kommer att se på video och har tillgång till musik ändå men någonstans måste det ske en markering om det så bara rör en symbolisk aktion.

Eftersom Alliansens största parti här sviker skulle man hoppas på att någon annan kliver fram. Under valrörelsen var detta område helt tyst. Och det fanns uppenbarligen inga politiska poäng att plocka. Men vi vägrar jobba gratis längre!
Ett alternativ är att hoppas på att hackare och datorexperter äntligen förstår vår situation och tar ställning för konstnären och istället orsakar svårigheter för de illegala fildelarna.
Ett alternativ för en ny kulturpolitik kräver att något parti tar ställning för kulturarbetaren och det lär inte bli Moderaterna.

torsdag 2 december 2010

Förbjud niqab och ansiktstäckande 2.


Syrien först med att förbjuda niqab.
Före Islams inträde i mellanöstern var hijab (khimar) en kulturell företeelse, ett tygstycke som kvinnorna före Islams inträde täckte håret med. Påminner om den huvudduk som fanns i Norden till mitten av 1950-talet till skydd mot smuts från dammiga arbeten. Men även huvudduken fick en slags överton så att kvinnor sällan gick ut utan huvudduk då det kändes "naket".
Inom islam följde att kvinnorna skulle dra sin khimar så att den även täcker barmen. Ordet som nämns i Koranen är khumur vilket är pluralis av khimar och hänvisar till 'de troende kvinnorna' som ska täcka sig.
Ingenstans i koranen finns uppgiften om att täcka ansiket med Niqab eller Burka.

Varifrån kommer då denna heltäckande tältliknande ofta svarta dräkt? Vem är beredd att sätta på sig den och varför? Historiska källor visar att vissa kvinnor i Arabien och Persien beslöjade sina ansikten långt innan islam. Majoriteten av islamiska lärda säger att niqab inte är islam utan en sed som går tillbaka till nomadiska samhällen som levde i den arabiska öknen innan islam började, för att ge skydd mot damm och sand.

När Islamiska grupper tog upp seden var det för att täcka jungfrur. Seden har spritt sig i muslimska länder till att gälla alla kvinnor som ska skyddas från mäns blickar. Och med det har en tyrannisk moral ingjutits. Kvinnor i länder som Saudiarabien, täcker sina ansikten eftersom de har manipulerats att tro att ansiktet av en kvinna anses "awrah". Awrah betecknar delar av kroppen som inte är avsedda att exponeras i offentliga sammanhang, det vill säga utanför hemmet. Denna idé är således ett senare påfund av de regerande och de som regerar har alltid varit män. Därav är det ett patriarkaliskt förtryck som ingjutits som en moral.
Män som blivit avvisade kan ändå hämnas och omöjliggöra för kvinnan ett framtida förhållande genom att slänga syra i ansiktet på henne. Det är faktiskt ett skäl för niqab men fortfarande tragiskt.

Trojansk häst
En engelsk muslimsk webbsida hade för några år sedan sin strategi fastslagen. Där ingick "kvinnliga gudssoldater i niqab". Niqab är således då förenat med Al Quida, sharia och talibansk fundamentalist och ses som en del i ett taktiskt vapen.

Västs motstånd baseras på humanism och demokrati
- I en tid där västerlandets kvinnor kämpat för och offrat sig för jämställdhet och rättvisa blir denna niqab en skymf och ett slag i ansiktet.
- I en tid där västerlandet kämpat för demokrati och kunna möta varandra ansikte mot ansikte blir niqab ett antidemokratiskt uttryck jämförbart med vilken inhuman uniform som helst.
- I västerlandet är det i stort sett bara kriminella och tjuvar som döljer ansikten därav upplevs personer i niqab som skrämmande och hotfulla. Undantag från denna regel är då allmänt accepterade som sjukvårdspersonalsmasker och andra skydd pga smittrisk, eller omgivande miljöfaktorer.
- I väst är det förbjudet att dölja sitt ansikte i flera situationer och direkt olämpligt i de allra flesta.
- En niqabklädd kvinna jämställde sig själv med apartheid vilket naturligtvis inte stämmer. Hon är inte utsatt för diskriminering pga av sin hudfärg utan pga av klädesplagget.
Vi tillåter inte heller nazistuniform i väst.
- En kvinna ansåg sig kunna undervisa med niqab. Syrien har förbjudit Niqab och Burka på universitet och högskolor, "eftersom plaggen inte är förenliga med akademiska värderingar och etik", enligt Ghaith Barakat minister för högre utbildning.

Det finns åsikter om att var och en ska kunna gå klädd hur man vill. Jag har tidigare här varit kritisk till vissa västmoden som jag anser är direkt omdömeslösa och snuskiga. Och jag är även mot niqab men av andra skäl.
Denna problematik är dock inte enkel. Det är oerhört viktigt att också erbjuda niqab klädda människor samma rättigheter som alla andra. Svårt svårt. I en humanistisk öppenhet borde de vara välkomna men hur långt ska väst backa för något som vi finner så kränkande.

Förbud mot niqab
Först och främst måste det vara ett förbud för omyndiga upp till 18.
Att öppna för denna kränkande och inhumana klädsel i väst är att också bana väg för att unga jungfrur kommer att tvingas på dessa tält. För att skydda barn från dessa kränkningar ska vi stoppa dess användning och förbjuda den.
De myndiga som självmant valt denna uniform har redan isolerat sig och gjort sig ofria. Men de ska ha rätt att bära denna dräkt privat.
Dock föreligger en bred uppslutning i Europa för ett förbud.
Frankrike har begränsat förbudet till myndigheter och skola om jag har förstått det rätt. Själv anser jag att det är olämpligt inom vård och utbildning.
De män som tvingar sina fruar till dessa fängelser kommer efterhand att tona bort om vi inte ger utrymme för spridning. De kvinnor som väljer att självmant gå i detta "kloster" måste naturligtvis acceptera de begränsningar som ett kloster för med sig och inte provocera med krav på att få delta i verksamheter som de inte kan genomföra i enlighet med till exempel utbildningsmål och syfte.

Vad säger bibeln?
Bibeln har också texter som handlar om slöja dock aldrig ansiktstäckande.
I Första Moseboken 24:64-65 står det att läsa: "Och när Rebecka fick se Isak satt hon av och frågade tjänaren: 'Vem är den där mannen som kommer emot oss över fälten?' Tjänaren svarade: 'Det är min husbonde.' Då dolde hon sig i sin slöja." Paulus skrev i Första Korintierbrevet 11:5-6: "Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad. Det är samma sak som om hon hade rakat av sig håret, för om en kvinna uppträder barhuvad kan hon lika gärna ha håret avklippt.

Det som är intressant här är att "Kvinnan profeterar" och därmed är delaktig både i debatt och visioner. Det andra som är intressant är att trots att det står i bibeln om hårtäckande slöja "då hon ber" har en sekulariserad värld övergivit dessa påbud. Väst vill inte ta ett gigantiskt kliv tillbaka till medeltiden.