torsdag 17 december 2009

Skygglappen - dagens ledare för unga.

Problem med konflikt är inte konflikten. Konflikt är nödvändig för utveckling. Problemet är istället "Skygglappen" som undviker att se eller ta tag i konflikten. Den konflikträdda och konfliktundvikande förlänger problemet och förorsakar därmed mer lidande. I samband med skygglappsseende hos ansvariga och ledare uppträder ett flyktbeteende som kan få väldigt destruktiva konsekvenser för dem som drabbas. Skolledare anser ofta att det förekommer varken rasism, våldtäkt, mobbing eller droger på den egna skolan. Ändå är det vardag för en del av eleverna. När de värsta fallen uppdagas blir det ofta offren som angrips och som anses ha orsakat sitt eget lidande. Om en större grupp börjar agera så betraktas de som hot istället för som de hjältar de är. De vågar ta tag i rötan och vill förbättra. Ledare som länge gått med skygglappar försöker sopa under mattan och vill inte se. De lider sannolikt och störs i sin nattsömn av problemen. Men hellre det än att ta tag i konflikten och riskera ett krig. Konflikter har dock en tendens att komma ifatt hur mycket man än springer ifrån dem. Plötsligt måste man acceptera en verklighet som man minst av allt vill tillstå. Det märkliga är att "Skygglappar" startar krig med dem som vill att man ska öppna ögonen. Och så fortgår det tills några får nog. Berlusconi får en staty i ansiktet, en tolvårig lymmel åker på en örfil, några går ihop och bildar en intressegrupp för att förbättra världen. Mitt uppe i de värsta problemen ropar politiker på beprövade metoder. De finns och är urgamla. Vuxna som vägleder och där så behövs markerar med tydliga gränser. Socialt engagemang från ledare, lärare och vuxna som ger tid och visar att man bryr sig och respekterar unga. Stimulerande och inspirerande skola och fritid.