torsdag 7 januari 2010

Svar på en fråga om rasism

Alla människor har rasismen och humanismen inom sig som två motsatta val och möjligheter. Varje människa gör detta val. Rasismen är främlingsfientlighet, splittring och i vissa fall hat. Humanismen är individens möjligheter i alla sammanhang och i alla slags kombinationer. Det är kärleken till alla. Vill du växa och utvecklas så väljer du humanism. Dessutom är det utifrån ett rent biologiskt perspektiv stärkande att blanda människor från olika genetiska grupper. Och då är rasism inte så smart.