torsdag 29 maj 2014

Seriösa tankar om Kristi Himmelsfärd?

Jag ställde frågan till mitt eget "program" för att leka fram tankar om aktuella eller framtida situationer och fick nedanstående svar. Tänk Jesus så blir det ganska intressant. Arketyperna som står för varje text har också sin betydelse.

"Vad säger Livskompassen om Kristi Himmelsfärd?" Din fråga handlar om drivkraft.

KEJSAREN  säger:
Den som har makt att tvinga in alla i ett sammanhang men som väljer smidighet och dialog för att övertyga om vad som är bäst. En förmåga att möta och besegra hinder utan att bruka onödig kraft vänder motståndare till följeslagare. Svart blir vitt. Ont blir gott.

Nutid

UPPENBARELSE. När man får en stark upplevelse och kommer till insikt om sitt uppdrag kan det kännas som en uppenbarelse. Rådgivarens huvuduppgift är att hålla huvudet kallt och se situationen från ett neutralt perspektiv hur engagerande frågan än är.


Resultat Nutid:    ÖVERLEVAREN som har de egenskaper som krävs för att klara sig, överger det gamla och blommar ut i en ny omgivning som passar bättre.

Process Nutid    HJÄLTEN som vinner framgång åt sin grupp. Högt värderad och omtyckt förgrundsgestalt uppskattas för framgångar och framsteg. Även om risken är liten så kan det vara bra att vara förberedd på motgång. Varje hjälte har sin sårbarhet. Samsons styrka satt i håret. Akilles häl var oskyddad. Sårbarheten kan upptäckas och angripas från motståndare som känner till den. Gemensam styrka för en gemensam sak stärker både målet, hjälten och de som kämpar för sin sak.

Framtid

BANBRYTARE tar sig själv och andra in i en ny värld. Den som med god människokunskap får andra med sig på en upptäcktsfärd både inom sig och geografiskt.

MASTERCLASS. Här satsar man på de bästa. Stora ansträngningar läggs ned på att göra allt ännu bättre. 

Möjligt framtida resultat:    FÖRKÄMPEN som tar strid för de sina. Som aldrig ger sig och endast är beredd att dra sig tillbaka till säkrare ställe om det hjälper gruppen. Stark tillit till att det löser sig till det bästa ger optimism och handlingskraft. Ett steg bakåt är för att kunna ta två steg framåt. För denna kämpeinställning gäller bara en sak och det är att förverkliga målet.

Möjlig framtida process    HANDPLOCKAD GRUPP. Här samlas de bästa resurserna och talangerna för att medverka till segerrik förening. Engagemang som vänder motgång till egen fördel och leder till framgång.

KOMMENTAR:
Det är inte alltid så lätt att tolka en sådan text som den ovan men för mig är den både uppenbar och spännande. Även om det bara är en kreativ fantasi så väcker den tankar om möjligheter. Jag betraktar Jesus som en vanlig människa som predikade Guds ord. Således samma ståndpunkt som Unitarianismen, Islam och Judendomen har om denna profet. Men jag undrar ändå över framtiden. Vad är på G?

Börje Peratt
Livskompassen