lördag 9 augusti 2014

Börje Peratt artiklar 1 -31 juli 2014

Börje Peratt blogginlägg under juli 2014.

PERATT.COM

COACHA MED PERATT LIVSKOMPASSEN

11 juli Coacha Unga – bok recension
En recension av Professor Matti Bergström och Pia Ikonen.

MEDVETANDETS UPPKOMST

23 juli  Människan är en andlig varelse
Mot ett materialistiskt synsätt står en världsbild som inte accepterar dessa påståenden som annat än ett okunnigt och inskränkt synsätt som enbart ser begränsningar hos en fysisk kropp och inte dess själs vidsträckthet.

21 juli   Själens frigörelse
Under översättningsarbetet av Tolv Sinnen stöter jag på stycken som påkallar mer uppmärksamhet och fördjupning.

15 juli  Skäl att ifrågasätta organdonator förfarande?
Under översättningen av boken Tolv Sinnen kommer jag till ett avsnitt som väcker inte bara frågor utan belägg för radikal omprövning av begrepp som klinisk död och då också organdonation.

11 juli   Tursam intuition, utdrag Tolv Sinnen

7 juli   Empiri och utmaningen för västerländsk medicin
Empiri har alstrat sjukvårds- och hälsometoder. Hundratals års ja tusenårig empiri har utvecklat yoga, akupunktur, ayurveda och bruk av medicinalväxter. Metoder som har tagits fram och säkerställts genom praktisk erfarenhet.

ON THE ORIGIN OF CONSCIOUSNESS

23 juli  A spiritual being

22 juli  Communication through the heart

21 juli  Liberation of the Soul

15 juli  Reason to question the organ donor process?

11 juli  Lucky intuition, excerpts Twelve Senses

7 juli   Empirics and the challenge of western medicine

FUNDERINGAR OCH INTRYCK

23 juli  Är Gud rasist?

DEBATT

28 juli   Ödesval och populism
Vi står inför ett kommande val då politiker ska tillsättas för att inte bara lösa problem utan att också presentera visioner inför framtiden.  

26 juli  Utsatta människor som bor och tigger på gatan
Många i Sverige blandar ihop rasism med ett antal problem som rör social utsatthet.  

17 juli  Äktenskap med barn – lagstiftning för och emot
Regeringen vill skärpa lagen mot tvångsäktenskap. Barnäktenskap och tvångsgifte ger sedan 1 juli 2014 strängare straff i Sverige. Samtidigt pågår inom flera muslimska länder nu en stärkt lagstiftning för att säkerställa rätten att gifta sig med barn.
15 juli   EU hotet mot svenskt självförsörjande!
Inför kommande val är det bra att klargöra några väsentliga frågetecken kring EU, medlemskap, kostnader och vinster. Klart är att EU långsiktigt fört en politik som hotar vår självförsörjning. 
5 juli  Almedalsveckan ett unikt forum för politiken

DEMOKRATERNA

31 juli   Könsstympning av flickor

29 juli  Frågan om EU ett ödesval

26 juli  Kemiska gifter bakom bidöden

17 juli  Tvångsäktenskap ger strängare straff

16 juli   EU och svensk självförsörjning

6 juli   Italiens Demokraterna fick över 40% i EU valet tar över ordförandeklubban

6 juli  Jag är mycket bekymrad
Det kom ett mail från Pia Hellertz för "insändarsidan". 

BILDMAKARE

Det positiva utvecklingen av Danderyds Konsthall och trevliga möten inspirerar till att börja måla igen. I realiteten vet jag inte hur tiden ska räcka till det.

FILMAREN

1 juli  Bella & Real – The Movie, press
Bella & Real – the Movie, affischen
Youtubelänkar.

FÖRFATTARE

Hela juli har använts till att översätta Tolv Sinnen. Utdrag finns på projektbloggen Om Medvetandets uppkomst.

TEXT OCH MUSIK

10 juli  Poem to a son


MEDIA OCH KULTUR

1 juli  Alex and Sierra, true love on stage all the way

1 juli  Alice Fredenham, the voice, the person, the performance -WOW!

SPORTKOMMENTAR

9 juli   En fotbollsvärld i chock
Brasilien-Tyskland i semifinal 1-7. Det som skulle bli en höjdpunkt av kombatanter blev kattens lek med råttan. 

6 juli   Kvartsfinalerna gick till favoriterna

UTFORSKARE

30 juli   Jalal al-din Rumi – mystiker och poet av global betydelse

12 juli   Striden mellan vårdfilosofier som bör gå hand i hand

10 juli   Tidningen ETC i maskopi med VoF mot alternativmedicin
Mitt under sommarens vackra julimånad bröt en strid ut som gäller alternativmedicin. En debattartikel (2 juli 2014) i ETC signerad flera ledande personer inom Vetenskap och Folkbildning gick till attack mot ayurveda, homeopati och medicinalväxter under täckmanteln av att kräva en bättre lagstiftning mot alternativmedicinens utövare.

6 juli  Det går inte att ta död på en idé
Sensommaren 2012 var vi några som började diskutera hur Sverige ska kunna förändra förutsättningarna inom bland annat forskning kring vård och hälsa. Det blev det allt tydligare att det krävdes politiska ställningstaganden. Jag började genomföra en granskning av de politiskt etablerade partiernas inställning. Ingen av partierna i riksdagen betonade frågor om valfrihet kring vårdform och alternativ bara rätten att vända sig till olika vårdstationer och sjukhus.

HUMANISM & KUNSKAP

17 juli  Tvångsäktenskap med barn
Det pågår en kamp över hela världen för att hjälpa  ...

5 juli   Sir Nicholas Winston en engelsk Wallenberg
Youtubelänk 60 Minutes: Sir Nicholas Winton "Saving the ...

Plus lite kommentarer här och där

Börje Peratt

Börje Peratt Vetapedia
Officiell hemsida
LinkedIn
Börje Peratt/Wikipedia
Draupner Film
SFI Filmdatabas
IMDb
Mediedatabas