söndag 11 oktober 2015

Public Service riskerar att förlora ansiktetPublic Service med Sveriges Radio och Sveriges Television har förlorat i förtroende. Man är sannolikt utsatta för entrism.

Det innebär ett försök till fientligt övertagande av en härsklysten och odemokratisk rörelse som i flera bevisade fall sätter Public Service självständighet ur spel. Det räcker med att granska policyn för att kunna se inom vilka områden och program som tvivelaktiga krafter gjort intrång.

Public Service, SR och SVT ska enligt sin policy präglas av demokratiska och humanistiska värden.
Verksamheten ska bedrivas självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället. Programmen ska genomsyras av opartiskhet och saklighet. 


På grund av att krafter med obskyra intressen  inte bara bildligt utan i praktiken tagit över redaktioner ser vi att denna policy allvarligt hotas.

Föreningen  Humanism och Kunskap har kontaktat Public Service, SR och SVT och svaret är nedslående. Antingen saknar Public Service kanalerna självinsikt, eller så förnekar man problematiken eller så har det gått så långt att man faktiskt inte kan stå emot. Av detta skäl har HK valt att publicera brevväxlingen under rubriken:

Sveriges Radio och SVT – fallande trovärdighet

Föreningen Humanism & Kunskap bildades som motkraft till antihumanismen. HK har nu verkat i drygt fyra år och under den tiden granskat antihumanismens föreningar. Att det var en illasinnad rörelse stod ganska snart klart. Att ett av motiven för denna rörelse var läkemedelsindustrins intressen blev också snart tydligt.

Krafterna som på ytan tycks verka för att säkerställa vetenskaplighet har istället visat sig bestraffa dem som ägnar sig åt forskning som man anser meningslös eller som strider mot intressen vars motiv vi endast kan spekulera i. De mest framträdande i denna rörelse är Föreningen Vetenskap och Folkbildning och förbundet (anti)-"Humanisterna". Det är viktigt att klargör att detta förbund har kapat humanismens beteckning men i praktiken verkar mot humanismens värdegrund.

Det är nu inte bara Public Service som är utsatta för entrism utan även press och andra mediakanaler. Värst är det möjligen då det gäller Expressen som numer kallas hEXPRocESSEN.

Jag har vidgat problematiken till en artikel på min DEBATT-blogg:

Journalister i ledband

George Orwell förvarnade redan i sin bok 1984 om en framtid där "Sanningsministeriet" (propagandaministeriet) bestämde vilken sanning som skulle gälla: "Krig är Fred", "Sanning är lögn".

Nazisternas propagandaminister Joseph Goebbels lär ha formulerat det så här:

"Om du uttalar en lögn tillräckligt grandios och upprepar den, så kommer människor till slut att tro på den."

Det vi nu har fått är en kader av propagandister i journalistens förklädnad. Det är förskräckligt men det försvinner inte för att vi blundar. Man kan tycka att kampen för att upplysa om detta är att likna vid David kamps mot Goliat.

Med mitt ursprung som journalist, programledare, regissör och producent på både Sveriges Radio och Sveriges Television finner jag naturligtvis utvecklingen både beklämmande och skrämmande.

Jag vet också att sådan kritik från en tidigare kollega kan uppfattas som kontraproduktiv. Men jag har kommit till ett läge då jag jag tvingas ge min syn på det som händer. Jag har verkligen vänt på varje sten för att pröva mina påståenden och och ifrågasätta mina egna slutsatser. Med fyra års granskning av Public Service kan jag med stort mått av säkerhet stå för min kritik.

Börje Peratt