lördag 2 juli 2016

Peter Olausson en faktoid

Peter Olausson, Vetenskap och Folkbildnings (VoFs) ordförande i Göteborg, kallar sin blogg Faktoider (Peter Olaussons bloggar)
En faktoid är osanning som behandlas som en sanning.
Jo så är det. Olaussons skruvade mentalitet tillåter honom att uppsåtligen sprida lögner. Det är något av morbid personlighetsstörning över hans desperata påhopp. Det räcker inte med att han är en pseudoskeptiker
Ordet pseudoskeptiker syftar på en person som driver ett osunt skeptiskt tänkande, som har inget att göra med ett utforskande sinnelag, öppenhet och vetenskaplighet.

Peter Olausson kvackare

En kvackare saknar kompetens inom de områden han anser sig kunna ha en uppfattning om.
Att han skickar ut sina politruker för att störa en filmvisning visar bara på ytterligare egenskaper som står i strid med mänskliga rättigheter om mötesfrid och yttrandefrihet. Han är i sann mening en antihumanist.

Peter Olaussons perverterade verklighetssyn beskrivs också här:
Peter Olaussons tendentiösa ”Faktoider” om NewsVoice och problemet med tvivelsjuka  

Olausson faller på sitt eget grepp men är liksom Dan Larhammar inte ofarlig för det. Skadekryp kan gör stor skada innan de avlägsnas. Särskilt om de utnyttjas av delar av etablissemanget.

Läkaren som vägrade ge upp

Dr Enby utsatt för en klassisk sammansvärjning som i en Hollywood-film
Filmen fortsätter vinna erkännanden från publik, läkare och professionella filmare. Filmen utgör också ett starkt belägg för att vi måste komma till rätta med den sammansvärjning som ligger bakom justitiemordet på Erik Enby.

Visa mod och gör det som du borde förvänta dig av dig själv.
Svensk media, svenskt rättssamhälle, journalister och jurister bör ta ställning till vilken etik som ska gälla och hur man ska agera gentemot de osunda kopplingarna mellan VoF, Dan Larhammar, läkemedelsindustrin, medier och myndigheter.
Även om Olausson bara är en liten bricka i detta spel så utgör problematiken ett svårt hot mot svensk demokrati och rättvisa.

Bonnierkoncernen, Expressen och DN

Dagens nysning är en artikel som beskriver hur Bonnierkoncernen har agerat samhällets fiende nr 1 genom att använda DN och Expressen till sin propagandamaskin för satsningar på läkemedelsindustrin. Samtidigt har man mer eller mindre skandaliserat naturmedicin och alternativ och gått fram som en slåttermaskin mot metoder som bevisligen kunna bidra till människors hälsa. Det är i detta sammanhang man ska se Olaussons och VoFs aktioner.

Börje Peratt 

Börje Peratt: Näthuliganismen missbrukar yttrandefriheten