tisdag 11 augusti 2009

En ursäkt kan vara svår

Vad är det som gör att människan har så svårt att be om ursäkt utan förbehåll. När Gotlands dåvarande landshövding Marianne Samuelsson avslöjades som maktkorrumperad politiker tog hon först inte avstånd från sitt agerande. Hon ångrade ingenting endast att man lyckats få hennes ord på band. - "De som är rika och har makt är inte lika inför lagen och ska ges fördelar". Först efter att hon förstått allvaret i sin handling och fått utstå en förödande kritik som slutade med att hon sparkades från sin post, först då kom ursäkten. Och det var både nödvändigt och bra. Då fick hon en chans att komma tillbaka i någon form. Men annars är det vanligt att just linda in ursäkten i olika förbehåll. Klassikern är: - "Jag ber om ursäkt för att du mår dåligt". Inte Jag ber om ursäkt för att jag har sagt eller gjort något dumt. En annan klassiker är: - "Jag ber om ursäkt för att du upplever dig illa behandlad", inte som det borde ha sagts: Jag ber om ursäkt för att jag har kränkt dig. Andra klassiska "ursäkter" är: - "Ingen annan har klagat". Eller andra helt ovidkommande argument. - "Jag har gjort så många andra nöjda...så då borde du också vara nöjd" Eller den halva ursäkten som övergår till ett angrepp: - "Jag ber om förlåtelse men det du har gjort är mycket värre..." eller ursäkten som följs upp med en historia av urskuldande anledningar: "Jag ber om ursäkt men det beror på att du sagt nått ... som jag inte vågade prata om och då gick det ut över dig". Que? Vad då? Vad har jag sagt och gjort? - "Minns inte, men det var nått." Det hela slutar med att den som burit sig illa åt är offret som det är synd om. Den värre formen är att den som gjort illa fortsätter angripa eftersom man inte kan hantera sitt dåliga samvete. Upprinnelsen till beteendet ligger i att man som barn inte klarat av klander och inte funnit en moral och mognad inom sig själv.
Den narcissistiska personligheten som avslöjas blir i samma ögonblick kränkt över att ha blivit avslöjad. Och denne person kommer aldrig att förlåta den som är skyldig till avslöjandet.
Den narcissistiska personlighetens saknar således all förmåga att be om ursäkt och vänder det istället med full kraft mot den andre.