måndag 31 augusti 2009

Odells övergrepp straffades lindrigt.

Anna Odells projekt ställer inte frågan utan påstår övergrepp vara konst. 50 dagsböter à 50 kr visar att vem som helst när som helst för en billig peng kan utsätta landets läkare och polis för kraftigt och våldsamt övergrepp inom ramen för någon slags "happining". Men nu var detta inte ens en happining för den ska vara underhållande och de som utsätts bör vara insatta i projektet. Odells övergrepp på oskyldiga, de kostnader som det fört med sig på skattebetalarna och den press som drabbat verksamma inom sjukvården borde givit ett kännbart straff. Den allvarligare frågan är väl vad Konstfack har gjort och inte gjort. Man har godkänt Odells förslag till projekt och sedan svikit henne. Konstfack som missat att utbilda sina elever i vad konst är tycks ha spelat ut sin roll åtminstone i nuvarande form och med nuvarande ledning. Konst är per definition en artificiell betraktelse eller gestaltning inom vissa givna ramar som ger en publik möjligheten att betrakta eller frivilligt delta i detta. Det som Odell utfört är en politisk manifestation med terrorismens hänsynslösa överton. Det har inget med konst att göra! Odells påhopp på poliser och sjukvårdspersonal kostade 2 500 kr. Det motsvarar böterna för en örfil. Mycket märkligt.