Massvaccineringen av svenska folket mot den nya influensan startar i slutet av september och kommer att bli mycket dyr. Notan för stat, kommuner och landsting landar på närmare tre miljarder kronor.

18 miljoner doser

Sverige har beställt 18 miljoner doser vaccin, en kostnad på ungefär 1,5 miljarder kronor. Det räcker för att alla svenskar ska kunna få två doser var. Det är bara det att alla svenskar inte kommer att vaccinera sig. Att vaccinera sig mot den så kallade svininfluensan är inget tvång. Var och en får själv välja om de vill ta sprutan som skyddar från pandemin.

Vaccin kommer att kasseras

Sveriges Kommuner och Landsting, som ska betala för kalaset, är kritiska till mängden vaccin, eftersom man vet att flera miljoner doser kommer att kastas. Visserligen har staten skjutit till en miljard men kostnaden för SKL blir ändå närmare två miljarder kronor.
Vaccinet har bäst-före-datum, efter 18 månader är vaccinet för gammalt.
- Jag tror att vi kommer att få vara väldigt glada om vi når 70-75 procent avbefolkningen, säger Göran Stiernstedt på SKL till TV4Nyheterna.
Det skulle innebära att doser för ungefär 325 miljoner kronor kommer att kastas bort.

Hade en vecka på sig

Det var efter hysterin kring den sedermera uteblivna fågelinfluensaepidemien 2006 som Sverige tecknade ett avtal om förtur för vaccin vid nästa pandemi. Eftersom vi saknar egen tillverkning skrevs avtalet med den multinationella tillverkaren Glaxo-Smith-Klein. När den nya influensan i juni klassats som en pandemi hade Sverige en vecka på sig att bestämma antalet vaccindoser."

Slut citat TV4: Maja Lundbäck & Ted Lundgren

Glaxo-Smith-Klein kan gnugga händerna hela vägen till banken.