fredag 2 april 2010

Frihet kräver rättsmedvetande

När rättsmedvetande saknas krävs reglering och bestraffningsmöjligheter.
Frihet är det bästa ting... Jo friheten är att kunna säga sin mening, träffa vem man vill, skapa och röra sig fritt. Men det finns en baksida. Den där omdömeslöshet, respektlöshet och gränslöshet förstör. Det är då samhället kliver in och vill skapa trygghet. Det är då regleringar, åtgärder och bestraffningar används för att skydda.
I praktiken innebär det att integriteten hos de med rent mjöl i påsen stärks emedan den försvagas hos de som parasiterar, stjäl och våldför sig på andra.
Det råder ingen tvekan om att ytterligheterna Auktoritärt och Anarki är svåra hot mot ett samhälle som skyddar individen. De auktoritära representeras av religiösa och politiska diktaturer men också av grupper och människor som anser sig ha rätt att kunna betvinga andra med sin makt. Anarkin representeras av dem som bryter samhällets lagar och de humanitära konventioner som ska skydda enskilda. Anarkismens övergrepp har ofta ett samband med organiserad brottslighet. Naturligtvis finns här också solitära predatorer som begår brott av olika art. Och de som tycker sig har rätt att tända på i sitt eget rum är en del i den organiserade brottsligheten utan att de kanske tänker på det.

Vi har också två ytterligheter i det sociala beteendet som inte är särskilt vackra. Det ena är pöbeln och den andra sidan är mjäkighet och brist på civil kurage. Dessa beteenden kan övervinnas genom en öppen dialog och utveckling av humanismens värderingar. Civil kurage växer då fler vågar kliva in och visa sitt ogillande situationer där enskilda utsatta mobbas och kränks. Amanda i Bjästa är ett exempel.

Några områden där NOLL-Tolerans nu är angeläget:
- Säkerhet för kvinnor och barn. Våldtäktsmän och pedofiler som dömts för upprepade förseelser ska belastas med sådan kontroll att man alltid vet var de finns.
Den som döms för sexuella övergrepp har förlorat sin sociala integritet. Icke svenska medborgare ska för alltid utvisas ur landet.
- Svensk lag gäller för alla. Tvångsgifte förbjuds i lag och ingångna tvångsäktenskap ska upplösas.
- Huliganer ska bort från idrottens arenor. Kränkande uppförande hos publik ska ge direkt utvisning och värre överträdelser avstängning från arenor.

Sedan har vi beteenden som kan tyckas mer harmlösa men som förorsakar olyckor och slår ut människor. Man räknar med att mobiltelefonin i trafiken i USA dödar 6000 varje år och skadar en halv miljon människor. Siffror från 2002 gäller unga och är lägre men vittnar om allvaret.
- Mobiltelefoni och bilkörning ska jämställas med rattonykterhet. Endast handsfree är tillåtet då man kör. Att Sms:a under bilkörning ska automatiskt ge kännbart straff.

- Illegal fildelning och nedladdning av upphovsrättsskyddat material slår ut kulturarbetare och aktörer inom musik och filmindustrin. Tjuveri och piratkopiering ska direkt kunna följas upp med avslöjande av identitet och krav på skadestånd och straff. Internetleverantör ska jämställas med "ansvarig utgivare" och kunna ställas till svars och dömas både med skadestånd och fängelse.

Sedan behöver samhället dra åt kraven på rökning. Att den har ökat kommer att leda till dramatiskt ökade sjukhuskostnader och svåra hälsoproblem i framtiden. Ett steg är att ändra förutsättningarna till viss sjukvård för rökare som bevisligen måste sluta röka för att vården ska fungera.
Det är också angeläget med en intensivare insats mot droger även "lätta" nätdroger.
Polisens ska vara mer målinriktad på konstruktiva resultat istället för statistik.
Snabbare och effektivare rättsväsen.

Dessa insatser ska å andra sidan motsvaras av en ännu större satsning på uppbyggande och inspirerande möjligheter.
När man tänker på allt som kan och behöver göras så finns hur mycket jobb som helst.