fredag 4 februari 2011

Nödig Debatt i SVT om svininfluensan.

3 februari 2011, Debatt i SVT. Programledare Belinda Olsson går från ett ämne, revolution i de islamska länderna, till "Svininfluensa". Längst fram i publiken Anders Tengvall Socialstyrelsen, bredvid honom en familj vars barn drabbats av Narkolepsi. En biverkan som med övervägande sannolikhet hänger ihop med vaccinet. I Finland har man dragit tillbaka H1N1 vaccinet på grund av detta samband. I Sverige tar det som alla finnar vet längre tid till ett förnuftigt myndighetsbeslut. Och vaccinet används fortfarande. Tengvall försvarar spänt och aggressivt Socialstyrelsens beslut att stöda massvaccinering med argument som går stick i stäv med andra experter inom Socialstyrelsen som tidigt menade att vaccinet inte var godkänt av Socialstyrelsen därför att det inte var tillräckligt prövat. Tengvall som inte längre har sakliga vetenskapliga argument använder istället knepet att måla upp dramatiska bilder med "massor av barn" som låg i sjukhussäng och fick andningshjälp. Javisst, patienter som får andningsproblem pga influensa, lunginflammation, krupp och falsk krupp, astma och allergi kan behöva andningshjälp. Men här blir det plötsligt med den uppblåsta skräckbilden hysteriskt. Så ska då överläkaren säga något och han tillstår att han vaccinerat och är på väg att säga något som verkar vara självkritiskt. Då avbryter programledaren Belinda Olsson honom med orden typ "ja annars kanske fler skulle ha dött". Varför Belinda måste du gå in och "rädda" situationen? Varför lägger du ord i debattörens mun? Din uppgift är väl inte att stå för åsikter utan att få andra att presentera sina. Debatten kändes "nödig" inte som den borde vara nödvändig. Det hade varit lätt att låta dem med kunskap ställa några uppenbara fakta mot Tengblads bortförklaringar. Jaja, nu har SVT visat att man dragit detta varv och kan bocka av det som genomfört.