söndag 30 januari 2011

Öppet brev till styrelsen för Sveriges Radio och Sveriges Television

EU kritiserar i årsskiftet 2010/2011 kraftfullt WHO, läkemedelsindustrin och nationella hälsovårdsmyndigheter för de orimligt uppblåsta pandemilarmet. 

Omkring 2 900 personer i EU dog till följd av svininfluensautbrottet, vilket kan jämföras med att 40 000 dör i vanlig influensa under en säsong.

Vi var fler som ganska snabbt ifrågasatte orsakerna till larmet och misstänkte att det handlade om cyniska bolagsvinster.

Johan Carlson, generaldirektör på Smittskyddsinstitutet försöker i TT urskulda sig och minimera anklagelsernas betydelse. "Medlemsstaterna kan ta ganska lätt på uttalanden från ett politiskt utskott. De kan kosta på sig att vara efterkloka."

Nä Johan Carlsson, kritiken kom snabbt och Smittskyddsinstitutet lyssnade inte. Sannolikt var denna myndighet redan satt under någon slags påtryckning.

Tyskland valde bort massvaccinering men Smittskyddsinstitutet i Sverige kastade miljarder i sjön på ett vaccin som inte var bra, som dödade och som var onödigt. Det vi måste fråga oss är hur Sveriges mest framträdande media så okritiskt har spridit "pressreleaserna" från läkemedelsindustrins PR apparater.

Sveriges Television har rent av backat upp larmet
"Doktor Åsa" nedlät sig i SVT till skräckpropaganda i ett som det visade sig reklamprogram för smittskyddsinstitutet och svininfluensavaccinering.
Sveriges Radio lät en okänd statsepidemolog Annika Linde från Smittskyddsinstitutet hålla i ett sommarprogram. Varför då?

Varför åsidosätter vår publika TV och radiokoncern elementär kritisk journalistik när det gäller Svininfluensan?
Vår svenska publika radio och TV har mycket att svara för.
Vilka planerade och finansierade Dr ÅSA i inledning av TV-serien i augusti 2010?

Vem bestämde att Annika Linde skulle bli sommarpratare och med vilka motiv?
Varför har propagandan för svininfluensa okritiskt fått denna spridning i "folkets" kanaler?


Vid årsskiftet dog en sjuåring som hade en komplicerad kronisk sjukdomsbild, på ett sjukhus i Skåne. Man upptäckte sent att han också antagligen fått svininfluensan. Detta basunerades ut och kunde ligga i linje med en marknadsföringsplan för att få fart på ett nytt larm. Hur kunde det med tanke på sjukhusets etiska regler och tystnadsplikt över huvud taget komma till media så snabbt? Och pojken borde givet sin situation vara vaccinerad. Var det rent av vaccinet som dödade? Här borde en undersökning göras.
En polisutredning av både sjukhuset och smittskyddsinstitutet bör också göras.

Hur långt är då de korrumperade beredda att gå?
I Österrike försökte en domare omyndigförklara och tysta whistleblower Jane Burgermeister genom att sätta henne under domstolsbevakning! Läs här.
Jane Burgermiester har skrivit för Nature, The Scientist, the British Medical Journal såväl som för the Guardian, the Observer, American Prospect och European Voice. Hennes påståenden att svininfluensapandemin var skapad för profit har förstärkts genom en rapport som 2009 har publicerats av Council of Europé Parliamentary Assembly.
Man kan också fråga sig hur det kommer sig att Vetenskap och Folkbildning VoF ställer sig bakom och premierar detta?
Här måste vi ta oss en titt på Dan Larhammar
. I denna blogg framstå Dan Larhammars jäv och motiv för att underblåsa vaccinationshysterin.

"Larhammar Consulting AB
Dan Larhammar delar säng med en konsult för läkemedelsindustrin. Hustrun har i många år jobbat för att underlätta för Big Pharmas produkter att registreras och nå marknaden snabbt. Hon var chef på Quintiles AB, ett konsultföretag som hjälper Big Parma med design och genomförande av kliniska studier.
Sedan några år har Larhammars hustru öppnat en egen liten konsultlåda - Larhammar Consulting AB. Detta lilla jäv är inte helt ovidkommande i sammanhanget och förklarar den äkta mannens ihärdiga försvar för toximolekylära substanser och ihärdiga klappjakt på alternativa medel och metoder. När man sätter sökarljuset på en av skeptikerrörelsens högst uppburna uttolkare, spricker denne som ett troll i solen." (slut citat något bearbetat men inte ändrat till innehåll)
Man kan ifrågasätta att angripa en vetenskapsman därför att denne råkar vara gift med en person som lever av läkemedelsindustrin (Guilt by association). Men visst finns det anledning att undra över om Larhammars kopplingar också här belönas rent pekuniärt. Lite forskningsmedel här och lite forskningsmedel där och lite stöd för att hätskt angripa alla som på något sätt vill slippa de piller och de vaccin som en obskyr läkemedelsindustri tillhandahåller.

Konspirationsteorierna i detta sammanhang har varit många men frågan är om inte verkligheten överträffar dikten. Det råder ingen tvekan om att läkemedelsindustrier som Glaxo Smith Kline använder alla till buds stående medel för att skapa förutsättningar för sina produkter. När Sveriges Radio och Sveriges Television blir deras språkrör blir det väldigt otäckt.

Börje Peratt
30 jan 2011