tisdag 31 januari 2012

Humanismen - Socialdemokratins ursprung

Socialdemokratin är en politisk humanism i praktisk tillämpning. Den stod för byggandet av folkhemmet och 50-talets visioner om rättvisa och jämställdhet.
Hur kommer Stefan Löfven att ansluta sig till det?

Artikeln ligger nu på Sourze.se
där du kan kommentera