tisdag 26 juni 2012

Antihumanism ny artikel på Vetapedia

Antihumanism var från början ett begrepp jag i min okunskap trodde att jag nykonstruerade för att illustrera en rörelse som jag upptäckte först kring 2010.
Efter att ha granskat den en längre tid och skrivit om den visade sig begreppet vara i högsta grad adekvat och hade redan kanske 100 år eller mer på nacken.

Övertygade antihumanister rubricerade också sin egen ideologi som antihumanism. Men strategerna valde istället att på 1970-talet kapa humanismen och förvandla den till antihumanism dvs en ulv i fårakläder.

Humanisterna och antihumaniströrelsens historik - En ulv i fårakläder

Många som är associerade till antihumanistiska rörelser har inte insett sin tillhörighet. De ogillar att kallas antihumanister fast de i praktiken uppför sig som sådana.

Med en rad artiklar på Newsmill, Sourze, Newsvoice och Svd har det blivit allt tydligare hur denna rörelse vuxit fram.

Ateisterna ägnar sig åt häxjakt

Newsmill

Stölden av humanismen - av Börje Peratt - Sourze

Börje Peratt: Nyateisterna trampar ner medmänskligheten

Fullt möjligt förena tro och vetenskap | Brännpunkt | SvD

Trots sin sektliknande karaktär har antihumanismen genom sin aggressivitet och genom sin förföljelse av oliktänkande fått alltför stor påverkan i samhället.

Läs mer denna artikel på Utforskare :Antihumanism en artikel för Vetapedia.
En utförligare artikel om Antihumanism finns på Vetapedia: Antihumanism

Börje Peratt
Humanism & Kunskap 
Vetapedia