måndag 18 juni 2012

Narcissistisk personlighetsstörning

Diskussionen om narcissistisk personlighetsstörning (wikipedia), dess upphov och dess kopplingar till andra neurotiska beteenden och störningar har blivit alltmer utbredd och angelägen. På min blogg Utforskaren ligger just nu en artikel.

En annan artikel under samma blogg som avhandlar programmet Outsiders i Kanal 5 får fler kommentarer. Och här kan man med fog säga att några medverkande i programmet ger uttryck för någon form av narcissistisk störning. Programmet har även lett till många upprörda röster om förnedrings TV.

Det är angeläget att påpeka att inom ramen för humanism handlar det inte om att förtränga eller förskjuta vare sig människor eller förståelsen för dem. Dock har det blivit alltmer angeläget att både förstå och förhålla sig till detta, särskilt när det får försvårande uttryck såsom paranoida drag och psykopatbeteende.

Kunskapen om detta är således viktig. Inom olika föreningar såsom Humanism och Kunskap försöker man att utveckla förhållningssätt och sprida kunskapen.

Börje Peratt