måndag 27 augusti 2012

Gränsbrytaren

Under kanske tio år arbetade jag inom ramen för program inom Coaching och forskningsprojektet "Medvetandets Uppkomst" med en bok som ständigt ändrade namn. Uppenbarligen var det ett alltför spretigt forskningsfält. Pia Hellertz nämnde oceanfältet och möjligen var det så. Dess slutgiltiga titel blev Gränsbrytaren. Det tycktes som att intresset och sökande hela tiden stötte på den ena rågången och begränsningen efter den andra.

1999 var jag klar med boken men avstod från att ge ut den. Istället kom den att bli en omfattande förstudie till "Medvetandets Uppkomst" där det blivit två böcker som publicerats.
Succébo-Fröet till framgång och Tolv Sinnen. Här återstår den tredje boken i trilogin Try Again. Den är planerad för och kommer förhoppningsvis ut 2013.

Parallellt har jag således under 25 år bedrivit coachingverksamhet och skrivit böcker som "Livskompassen för Gruppledare" och Coacha Unga med Livskompassen.

Olika diskussioner om trosföreställningar har fått mig att nu offentliggöra valda delar ur Gränsbrytaren. Ett kapitel kommer att publiceras som 5 artiklar under ca 5 veckor på bloggen Utforskaren.

Dessa artiklar har som utgångspunkt centrala existentiella värdegrunder inom främst den kristna traditionen men även andra trosinriktningar.

Den första artikeln på Utforskaren heter:
“Nya testamentets värdegrund?”

Börje Peratt

Börje Peratt IMDb
Börje Peratt - Sverige | LinkedIn
Libris  
Börje Peratt - Mediedatabas