onsdag 15 augusti 2012

Tre heta ämnen publiceras idag

Jasminrevolutionen i Tunisien har förvandlats till islamisternas herravälde.
Nu är Tunisien på väg att inrätta en ny grundlag där kvinnan cementeras in som en andraklassens medborgare. Kvinnan ska ses som ett komplement till mannen.
Läs mer:
Kvinnan ett komplement till mannen på bloggen Debatt

Vad är vidskeplighet
Vidskepelse, Folktro, Mytologi, Religion, Mysticism, Paranormal varseblivning, Magi och Fobi är begrepp som emellanåt blandas ihop och rör till förutsättningarna för kunskapsbildning på dessa respektive områden. Här finns också skrock och en ge-mig-tur-ritual.
Läs mer här:
Vidskeplighet  i bloggen Utforskare
Vad är egentligen vidskeplighet  i tidningen NewsVoice

Att utmana Big Pharma
en kommersiell vinstmaskin med tvivelaktig moral. En pragmatisk läkemedelsindustri som slarvigt sätter ihop produkter för största möjliga vinstmarginal. Till sin hjälp tar man alla som på något sätt medverkar till att få produkterna sålde. Ju större skala desto bättre.
Läs mer här:
Att utmana Big Pharma i bloggen Utblick
Att utmana Big Pharma – Läkemedelsindustrin  i tidningen NewsVoice
Big Pharma i encykopledin Vetapedia

Börje Peratt