onsdag 6 mars 2013

"Näthat - Toppen på isberget" artikelserie del 7-9

"Näthat - Toppen på isberget", artikelserien avslutas med tre avsnitt som höjer blicken. Med helikopterperspektivet ser man också hur infernalisk denna hydra av samverkande krafter är.

HYDRAN
IHEU med dess nationella föreningar som förbundet Humanisterna (förvillande namn då man är ateistiska naturalister) och dess pseudovetenskapliga systerorganisation Vetenskap och Folkbildning (VOF) i händerna på läkemedelsföretag, integrerad med myndigheter som Smittskyddsinsitutet och utbildningsinstitutioner som KTH, i samverkan med Kungliga Vetenskapsakademin och med VoF trogna på Public Service (Sveriges Radio och SVT) som partiska språkrör.

Avslutande artiklar 7-9

Del 7. Konsten att utnyttja näthat 

Här fortsätter artikelserien om näthatet med ett exempel på hur en producent för Sveriges Radio vänder bort ansiktet från undersökning av det värsta näthatet som kommer från ett organiserat håll. Varför då? Jo man har ju fått pris därifrån. Luktar det inte korruption?


Del 8. Näthatets hydra

Här fortsätter artikelserien om näthat med att beskriva den bakomliggande strukturen till det organiserade näthatet. Ibland är det nödvändigt att nämna namn vilket är en regel i vetenskapliga sammanhang för att tala om vem som är upphov eller som bär ett ansvar. En artikelserie om näthat kan inte vara ansiktslös eller sväva på vilka som ligger bakom. Vi närmar oss nu en redogörelse av ”isberget” från det lilla ovanför ytan till det stora därunder. Från näthuliganer till dem som ligger bakom och styr.


 Del 9. Kungliga Vetenskapsakademin nyateismens forum

För hundra år skrev en kristen rörelse det första Humanist manifesto där man ville särskilja tro och vetenskap. Man kallade sig sekulära humanister. Det begreppet har idag av ”Humanisterna” förvanskats till ateistiska humanister. Företrädare för dessa grupper vill åter binda ihop tro och vetenskap. Har Kungliga vetenskapsakademin då inte tagit ett gigantiskt steg tillbaka i utvecklingen?
Förhållandet mellan trosföreställning och vetenskapens metod måste vara klockrent. Tro och vetande går att förena men ska ha sin tid och plats. SVD: Fullt möjligt förena tro och vetenskap
Författare till artikelserien

Börje Peratt REFERENS Robert Hahn: Humanism och vetenskap i nytt sken.