torsdag 23 maj 2013

Torbjörn Sasserssons erkännande och belöning

Torbjörn Sassersson fick för bara en vecka sedan erkännande bla för sitt redaktörsjobb i NewsVoice där homeopati omskrivits på ett korrekt sätt.

Torbjörn Sasserssons insats för integrativ medicinsk forskning är en del av det omfattande arbete han har gjort för att ge plats för alternativa synsätt.

Torbjörn Sassersson har också undersökt hur det kommer sig att vetenskapsmän inte genomför den forskning de fått medel till.

Hans idoga och kompetenta journalistiska arbete belönas nu med ett stipendium.

Stort Grattis

Börje Peratt