onsdag 29 maj 2013

Maj dramatikens månad

Maj blev en månad av ytterligheter, fantastiska underbara möten och rena tvåfrontskrig. 

Först dog min kära moster sedan avlivades hästen som är huvudperson i vår dokumentär. Vi insåg i båda fall att det bara var fråga om kort tid ändå blir det så chockartat då det inträffar. Allt annat bleknar. Så återförs man snabbt till verkligheten, upplopp och näthat.

Upploppen i Husby påminde mig om "gatans parlament" och jag skrev en artikel på min Debattblogg där jag vävde ihop gatstriderna med antidemokratiska rörelser inom alternativsvängen.  Jag måste tillstå att jag blev mer chockerad av dessa än upploppen som spreds från Husby.

Jag har alltid levt i fördomen om att intellektuella inom alternativrörelsen insett nödvändigheten av demokrati och dess utveckling. Istället fick jag följande kommentar på ett förslag att utveckla demokratin.

   " Tyvärr har jag tappat förtroendet för det parlamentariska system som nu finns. Vi ser hur det gått tidigare när den sovande massan manipuleras och styrs i ”rätt” riktning. Vi måste börja på verka vår omvärld med att börja med oss själva. Vi kan inte längre förlita oss till andra kunskaper och viljor. När vi gjort det då kan vi börja förändra vår omvärld. Detta (förslaget om nytt demokratisk parti)  är som jag ser det ännu ett sätt att fånga upp oroliga missnöjda medborgare för att sedan forma in dem i systemet igen. Tragiskt men sant. Liknande strömningar har vi sett i hela Europa."

På frågan om hur man ska göra menade denna kommentator och hans följeslagare att man skulle verka utanför systemet. Dvs det som skett i Husbyupploppen. Skrämmande tankegångar. Sådana har lett till antidemokratiska rörelser, enpartistat och diktatur.

Samtidigt med detta funderar jag över Flykten från Friheten och Flykten från ansvaret. I det första fallet handlar det om hur tekniken (smartphones, facebook) gjort oss till slavar under denna teknik och försämrat närvaron i relationer. Flykten från ansvaret handlar mer om hur vi givit upp våra relationer och demoraliserat våra värderingar. Dessa yttringar bådar inte gott.

Lägerelden
Jag känner hur det blir alltmer angeläget att vi återgår till lägerelden och jag minns hur vi diskuterade Coacha Unga med Livskompassen i en sommarstuga utan att TV var påslagen någon gång under de dagar vi var där.
Matti Bergströms review här.

Föreläsningar, författarskap och forskning
Jag har också haft föreläsning om Succébo och Tolv Sinnen som ingår i Medvetandets Uppkomst. Det är alltid både uppbyggande och stimulerande. Sommaren kommer till stor del ägnas åt att skriva klart Försök Igen.

Börje Peratt officiell hemsida
Vetapedia
SFI Filmdatabas
IMDb
Mediedatabas
LinkedIn
LIBRIS
Medvetandets Uppkomst
Böcker