söndag 19 oktober 2014

Studie i organiserat näthat

Skall vi återerövra humanismen, medkänsla, respekt och det öppna samtalet måste vi också våga ta antihumanismen i hornen.

I samband med undersökningen av organiserad antihumanism urskiljde sig en internationell organisation CSI (tidigare CSICOP) och deras svenska stödtrupper Vetenskap och Folkbildning (VoF) och Förbundet (anti)Humanisterna.
VoF går ut med "För kritiskt tänkande och mot pseudovetenskap sedan 1982." I själva verket är det propaganda, historierevisionism, wikipediaklotter och pseudovetenskap man sysslar med.

Då jag påbörjade denna research fann jag det märkligt att de inte stått inför åtal för alla sina påhopp. En förändring har nu skett och i år har VoF hamnat i åtminstone tre fall som lett till åtal.

Näthat toppen på isberget

en studie i det organiserade näthatet, dess uppkomst, avsikter och utövare. En plan var att på min utforskarblogg i några artiklar reda ut möjlig bakgrund och orsak till beteendet. Sedan beskriva fenomenet som sådant och slutligen möjligen göra en fallbeskrivning. Det blev nio artiklar och fallbeskrivningar på några framträdande näthuliganer främst då Gesus Pettersson.

Näthat toppen på isberget Del 1 – Upphovet Problemet kan ha en djupare bakgrund och kan till och med vara en prägling. Föräldrar som är känslomässigt skadade kan sedan sprida detta vidare till sina barn. Överdriven självkritik kan orsaka en familjekultur av ständigt nedsättande omdömen. Nära knutet till jantelagens ”du ska inte tro att du är något”. Självföraktet projiceras sedan på andra.

Del 2 Hämnden Stalking och mobbning har samma källa. Även kränkande klotter, event med hånet som utgångspunkt, oprovocerat våld, mordbrand, skolskjutning och terrorism kan diskuteras om de i grund och botten baseras på motsvarande förakt, avund och hat.

Del 3 – Vad är det? Det handlar om illvilja förpackad på ett raljerande och förnedrande sätt. I botten således en önskan om att trycka dit eller hänga ut någon man tycker illa om. Vid personlig mail/smskontakt handlar det om att skrämmas och komma under skinnet på den man attackerar. När det gäller offentligt hat på bloggar och forum är avsikten att minska förtroendet, sänka statusen och tillintetgöra personen inför andra.

Del 4 – Människan Med negativt urval menas att det finns grupper och även organisationer som drar till sig ett visst urval av människor som från början är lagda åt ett visst håll eller har ett gemensamt hatobjekt. Inom sin ofta sektliknande struktur uppmuntrar de varandra och de blir mer eller mindre avtrubbade från medkännande och tolerans. Endast de som är tillräckligt friska och intelligenta inser att det som pågår är sjukt. Endast de som har styrkan och moralen tar sig ur. Ofta krävs dock ett stöd från någon som redan står utanför och som kan se hur illa ”sektkulturen” behandlar både egna och andra.

Del 5 – Juridiken ”Tillsätt en nätombudsman och stärk polisens resurser” föreslår Lars Arrhenius, jurist och generalsekreterare på antimobbningsorganisationen Friends och Mårten Schultz, professor i civilrätt samt forskare och lärare vid Stockholms universitet.  

Fallbeskrivningar Gesus Vem är Gesus Pettersson som har GesusBloggen?
Magnus Pålsson SoulEye – näthataren Gesus, 
studie Näthuliganens ”vänner”
Gesus och annat löst folk på Facebook
Gesus och hans följare ligger alltmer illa till
Gesus ömma tår
Studie av VoF pseudiker
Gesus Pettersson "pellejönsen"  

Del 7 – Public service Sveriges Radioproducent utnyttjar näthat för egen dold agenda

Del 8 – Näthatets hydra Vi närmar oss nu en redogörelse av ”isberget” från det lilla ovanför ytan till det stora därunder. Från näthuliganer till dem som ligger bakom och styr. Hydran har många huvuden och ansikten så även om man avslöjar en ynka näthuligan återstår andra. Men nu är det dags att klargöra vilka de är. Internationellt upphov är CSI Sverige representerat av Vetenskap och Folkbildning, VoF och (anti)Humanisterna. En oinsatt person som fick ta del av Gesus har skrivit på nätet ryggade till och tyckte det var förskräckligt.
"Herregud! Det är värre än jag trott. Riktigt störda personligheter som troligen kör rätt in i väggen när som helst. Gränslösheten verkar vara total. Gesus är nog ett psykfall är jag rädd. Troligen bokstavspersonlighet men grava sociala problem. Utnyttjas säkert av föreningen och påhejas friskt."
Del 9 – Vetenskapsakademin nyateismens forum IHEU vill åter binda ihop tro och vetenskap. Kungliga vetenskapsakademin har lanserat Rickard Dawkins och promotar nu Lawrence Krauss som ingår i en grupp där man knyter ihop en rigid nyateism med en evolutionsteori om att allt uppstått ur ingenting. En trosuppfattning binds samman med ”sanningen”. Detta är att blanda ihop tro och vetenskap. Har Kungliga vetenskapsakademin då inte tagit ett gigantiskt steg tillbaka i utvecklingen?

Jo problemet är att under de år antihumanisterna har lyckat vända på tolerans och respekt till förföljelse och undergrävande av sund skepticism till generell förnekelse har även vetenskapen fördunklats. Det har nu gått så långt att människor inte vågar lyfta problemet. Vi har i sann mening fått en orwellsk avintellektualisering. Med kapningen av humanismen blev förvillelsen total. Förhoppningen står till att alltfler inser att dessa representanter för antihumanismen har spelat ut sin roll. De hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle.  

Börje Peratt