måndag 14 december 2015

Dan Larhammar har tillgång till maktens uttryck

Dan Larhammar har under de senaste 10 åren byggt upp stöd för att förfölja människor och rättigheter genom att få med sig lämpliga kollegor. Det senaste angreppet handlar inte om homeopati utan om en maktdemonstration. Som forskare behöver man inte tro på att något fungerar för att forska på det. Det är en del av vetenskapens grundbultar. Dan Larhammar har på olika sätt iscensatt nedgörande attacker mot inte bara homeopati utan naturläkemedel och han går så långt att han ignorerar en donators tydliga viljeinriktning (Zetterlingska fonden) om att forska på och föreläsa i homeopati på Uppsala Universitet där han verkar. DN Debatt har inte tagit in min kommentar till artikel DN Debatt ”Homeopatiska produkter kan inte kallas läkemedel”. Vilket i och för sig inte förvånar då DN i många år undvikit att ta upp allt som luktar kritik mot VoF och Larhammar. Börje Peratt Välkommen till min mediala värld