fredag 23 maj 2008

Diskriminerande Muslim ska enligt DO ha skadestånd

Manlig muslimsk praktikant vägrade hälsa på en representant för det företag där han skulle praktisera. Skälet var att representanten var en kvinna. Diskrimineringsombudsmannen tar mannens parti och försvarar mannens rätt att kränka kvinnans ära och heder. Ja DO stämmer Arbetsförmedlingen därför att den muslimska mannen förlorade praktikplatsen. Var i världen kan man komma och ändra på de samhälleliga förutsättningarna och förnedra värden? Var i världen kan man komma och säga "Jag tar inte seden dit jag kommer" utan här får ni anpassa er till mig och mina regler. Var i världen ger man en invandrare rätt att bestämma den samhälleliga och sociala koden? Definitivt inte i någon av de muslimska länderna. Om detta är riktlinjerna för DO bör DO få nya riktlinjer. DO´s Katri Linna påstår att Arbetsförmedlingen gjort en allvarlig felbedömning och kränkt muslimen och kräver 160 000 i skadestånd. I själva verket är det muslimen som kränkt en kvinnlig medarbetare och satt sin egen religiösa eller kulturella övertygelse över det land som tagit emot honom. Den muslimska mannen borde veta att det finns kvinnor på svenska företag. Den muslimske mannen borde känna till att i Sverige har vi en social kod som innebär att man hälsar genom att ta människor i handen. Givet dessa förutsättningar borde han inse att han var diskvalificerad varje arbetsplats där det finns kvinnor. Felet ligger därmed helt och hållet på en fundamentalistisk muslim. Att DO ger stöd för män att vanära och förtrycka kvinnor är ytterligt utmanande. DO undergräver trovärdigheten och sitt oerhört viktiga uppdrag att skydda människor mot kränkningar.