måndag 11 maj 2009

Sjätte AP-fonden ej delägare i Ephone

I mitt förra inlägg har jag utgått från att det som står på Ephones hemsida stämmer. Men Sjätte AP-fonden har sedan oktober 2008 inte längre några aktier i Ephone. Enligt Jan Lindqvist som är kommunikationschef på Sjätte AP-fonden, tar man också bestämt avstånd från bolag som ägnar sig åt brott mot upphovslagen och har begärt att Ephone ska korrigera informationen om delägarskap på sin hemsida. Vilket Ephone nu gjort. Jan Lindqvist säger så här: "Sjätte AP-fondens hållning (är) att alla våra bolag ska följa gällande lagstiftning till punkt och pricka.".. (Vill) "klargöra att ..vi inte är delägare i bolaget och att vi inte accepterar lagbrott." Det hedrar att Lindqvist så snabbt reagerar på faktafelet både i min blogg och på Ephones sida och jag kan här glädjande korrigera mig. Samtidigt hoppas jag att flera av Ephones delägare drar sig ur. "Money talks"