fredag 10 juli 2009

Ordens betydelse och demokrati

Latinamerika är ett demokratins sorgebarn. Statskupper och militärkupper avlöser varandra och har nästan blivit ett naturligt inslag i världspolitiken. När Roberto Micheletti i en militärkupp kastar ut Honduras president Manuel Zelaya använder han högtravande ord om demokratins försvar. Det är inte första gången någon störtar en demokrati och sedan säger sig stå upp för folket och landets bästa. Micheletti sällar sig nu till en rad av härsklystna som ofta med hjälp av de besuttna ska befästa sina maktpositioner. Att OAS utesluter Honduras ur OAS kanske bara stärker Michelettis position. Om det tidigare i Honduras fanns en opinion för att återinsätta Zelaya så har den försvagats då också föraktade amerikanska gringos ger sig in i leken.