söndag 28 mars 2010

Spåren ledde till korruption

2009-07-21 ställde jag frågan vad som låg bakom skrämselpropagandan om svininfluensa. Då hade ännu inte kritiken kring detta vaknat. 2009-07-24 undrade jag vilka som tjänade på dessa influensalarm och kom fram till att det var Roche och läkemedelsföretaget Glaxo. 13 augusti började kritiken vakna. 2009-09-18 bad jag någon med journalistisk resurs att följa spåret av svininfluensa myglet och korruptionen bakom. Jag undrade också vad Smittskyddsinstitutet hade för roll och ifrågasatte Annika Lindes uttalande. Idag 9 månader senare har TV4 Fakta kunnat visa att statsepidemiolog på SMI, Annika Linde och Smittskyddsinstituet har anlitats som "konsulter" av nämnda bolag. Dessa tjänstemän och deras arbetsplatser har gynnats av bolagen. Annika Linde anser ändå inte att hon är jävig. Hon har medverkat till en massmediahysteri och förorsakat samhället nästintill panik och miljardkostnader. Vaccinerade har blivit svårt sjuka. Mediciner som kastas har förstört vattendrag och åar. Straffet i Kina skulle ha varit offentlig avbön och antagligen nackskott. Här i Sverige blir det väl en tillsägelse. Läkemedelsföretagens mutmetoder kan säkert spåras i alla länder. Och hur fick man WHO med sig på banan? Som skickliga manipulatörer har läkemedelsbolagen gått på nyckelpersoner. Och det har inte varit gratis så korruptionen är global. Se gärna videon med Teresa Forcades där hon avslöjar komplotten. Nu ska även en opartisk grupp utreda WHO´s agerande. Men Who´s egen influensaexpert Keiji Fukuda är väl knappas opartisk? Han var ju ansvarig för spridningen av hela kampanjen.