onsdag 25 augusti 2010

Mobilförbud i bil

Det är snart val och det parti som jag länge känt mig mest hemma hos representeras av ministrar som går direkt emot mina värderingar och uppfattningar, ja inte alla men ändå.
Infrastrukturminister Åsa Torstensson anser inte att man i enlighet med Vägverkets rekommendation behöver reglera mobiltelefonbruket i trafiken. I de flesta länder i Europa och så även i USA är det kontroversiellt och i flera länder och stater förbjudet att använda mobil då man kör bil. Oprah driver rent av en kampanj mot mobil i bil och jämför det med rattonykterhet.
Åsa Torstensson lutar sig mot en undersökning som inte stöder sunt förnuft. I hennes underlag för beslut konstaterar forskare att människor alltid kört bil "distracted" och man tillstår att distraktion är en allvarlig orsak till incidenter och olyckor. Men mobilen är bara en av flera andra distraktionskällor så varför förbjuda den i trafiken.

Jo mobil och bilkörning hänger inte ihop lika lite som alkohol och bilkörning. Mobilanvändande bilförare är livsfarligt, vilka flera dödsolyckor visat. "Jag satt och smsa och då dök fotgängaren upp, såg henne aldrig".