onsdag 15 september 2010

Politik och demokrati

"Utifrån ett politiskt och humanistiskt perspektiv på frihet blir demokratin oerhört viktig. De mänskliga rättigheterna är ett sätt att reglera staters makt över enskilda individer. Demokrati försvarar vår rätt att uttrycka oss och vår rätt att leva såsom vi själva vill men under styrning av majoritetens vilja. Därmed blir den politiska friheten en fråga om folkstyre. Den nödvändiga byråkratin kommer att balansera mellan självgodhet och samhällsnytta. Lagen om gynnsamhet gäller även här. Valfriheten i en demokrati ska göra samhället öppet och gynna både nyskapande och bevarande, självständighet och samverkan. I denna mångfald kommer vi att få se även de som uttalar hot mot demokratin. Kampen mellan att bevara egna fördelar står emot viljan till en förändring som gynnar utvecklingen och som skapar ett samhälle för alla. Det kan innebära att man för stunden hamnar i en konflikt som ruckar på den egna bekvämligheten men de som förändrat och förbättrat världen har sällan tagit bekväma vägar." (Ur min kommande bok, tyckte det passade bra så här i valtider)