lördag 25 september 2010

Mobil dödar i trafiken.

Nu har en amerikansk undersökning visat att över 2000 dödsfall per år i USA är orsakade av smsande bilförare. För att förstå amplituden av detta måste man inse att över 20 000 varje år blir mer eller mindre skadade. De flesta länder i Europa har förbjudit mobil och smstextning i samband med bilkörning. Dock inte Sverige. Det hela tycks falla tillbaka på infrastruktur minister Åsa Torstensson. Det alla har insett tycks hon inte förstå. Att andra i regeringen inte har agerat är dock ännu märkligare. Undersökningen visar att flertalet av mobilanvändare och bilförare är unga föräldrar. Slutsatserna av detta är att vi har fått en generation av ignoranta, arroganta föräldrar som utsätter sig själva, sina barn och medtrafikanter för livsfara. Det är då inte så konstigt att man ser unga som sitter och smsar då de cyklar eller kör moped. Bakom denna katastrof ligger tyvärr Åsa Torstensson som inte dragit i handbromsen i tid. Vem ska nu göra det! Tiden rinner iväg, folk dör och skadas och vi får en fruktansvärd ovana som förvärrar trafiksäkerheten på alla områden.
Maila och protestera mot den oförmåga som infrastrukturministern och regeringen visar.