lördag 2 oktober 2010

Kvinnlig kvotering kom in i min nya bok "Succébo"

Målet för varje människa, familj och civilisation är välstånd och blomstring. Denna fråga har dels en personlig individuell utgångspunkt och dels utgår den från ett allmänt samhälleligt ansvar som ofta kräver politiska beslut. Eftersom människans framtid påverkas redan då hon är barn måste man se varje individ utifrån vilket stöd och vilka chanser hon får. Att diskutera vars och ens individuella livsplan går inte utan att ta in familjen och samhället. Den övergripande frågan blir därför:
Vad gör det möjligt för var och en att skapa en framtid som är gynnsam?
Om vi börjar med den personliga nivån så kan var och en se på omvärlden och betrakta den utifrån möjligheter och begränsningar. Den mentala attityden avgör. "Tron på sig själv" är optimistisk, målmedveten och uthållig.

Till de samhälleliga möjligheterna hör frågor som rör: På vilka sätt kan individen utveckla sin personlighet och sina kunskap? Hur skapas en mångfald av uttryck? Hur växer en arbetsmarknad där arbetsskapande och företagsamhet har som mål att den som vill arbeta kan göra det?
Hur ersätts girighet och avund med tillväxtens generositet?

Idag stängs många, särskilt kvinnor, världen över av från sina möjligheter. Syftet med styrande beslut bör vara balans och jämställdhet. Varje problem diskuteras då utifrån både det kvinnliga och manliga perspektivet. Motsatsen är en dominerande makts ”rätt till” negativ särbehandling. Varje världsdel tycks ha sin maktkamp. Gemensamt för dem är att de som sitter med ekonomisk makt ofta också har den politiska och målet är att bibehålla sina fördelar genom att hålla andra borta. Fenomenet är tydligt där etablerade inom områden och branscher skapar sin egen syltburk och håller andra ute.
Den globala könsmakten är kanske mest utbredd i mellanöstern och Asien. Inom rigida samhällen hålls kvinnor utanför möjligheten att påverka och pådyvlas att de är mindre värda än män. Detta fenomen är inte minst tydligt Indien och i Kina där regeln om ett barn får familjer att abortera flickfoster. I stora delar av den muslimska världen behandlas kvinnor som omyndiga och hålls mer eller mindre instängda. Förtrycket och orättvisorna är av en dignitet som kunde leda till globalt kvinnouppror.
I väst har vi fortfarande en grov ojämställdhet och i många viktiga beslutsfattande organ är det mestadels män som dominerar. Ibland behövs en regel för att skapa balans och positiv särbehandling är en möjlighet då obalans råder. I Norge har man lagstiftat om kvotering till börsbolagens styrelser och 2010 kan man säga sig vara nöjd med utfallet. Regeln säger minst 40% av kvinnor och där är man nu. Ibland måste berget flyttas för att nå rättvisa. För att skapa gynnsamhet behövs både den personliga drivkraften för förändring, en politisk och ideologisk vilja att ta nödvändiga beslut och en handlingskraft att genomföra utvecklingen. Förutsättningar för att skapa gynnsamhet ligger i handlingen. Och en värld i balans förutsätter avgörande konstruktiva beslut som gynnar flertalet.

Börje Peratt

Medvetandets Uppkomst | On the Origin of Consciousness

Succébo-fröet till framgång - Börje Peratt - 9789197788014 | Bokus