måndag 12 december 2011

Terry Evans under attack


Terry Evans tillhör dem som nu utsätts för Vofs förföljelse (Vetenskap och Folkbildning). Hade inte spektaklet med Fuglesang i Almedalen inträffat så kan man förmoda att någon homeopat skulle få mobbingpriset "Årets Förvillare" men allt pekar nu på Terry Evans.

Signalerna är tydliga. Man har iscensatt ett mobbningsdrev där lierade journalister försetts med underlag såsom Karin Ahlborg i Aftonbladet.

Dessutom har man samlat medlöpare som nu angriper Evans inte bara i Vofs eget forum utan även på Terry Evans sidor. Man går in på Terry Evans Vänner på Facebook och några visar där upp ett allt annat än vänligt ansikte. Snarare en fientlig attack.
Fler personer går in och saboterar sidan. Dessa figurer påhejas av Per Edman arketypen för självgodhetens ansikte (Tv i collaget) som anklagar Evans för att vara bedragare.

Per Edman
tillhör de liberaler som i själva verket är något helt annat. De försöker vinna politiska röster och döljer sig exempelvis bakom att vilja stå på kvinnans sida. Men de är i grunden antihumanister och eftersträvar ett förtryckande och kontrollerande samhälle där de kan sitta på sina översitteripallar och bedöma vilka tankar som är rätt och fel under den självpåtagna myndighetsrollen för mental sanitet, Vetenskap och Folkbildning.

Dessa åsiktsförföljare respekterar inte att mänskliga rättigheterna erbjuder oss alla att tänka tycka, tro, samlas och delge varandra vår upplevelser utan att någon får hindra oss.
Frågan är hur länge svenskarna ska acceptera deras förtryck. Är det inte dags snart att vända på tåget?!

Länk till artikel på NewsVoice. Terry Evans ett framgångsrikt medium.
Terry Evans Creative Experience: Terry Evans Arbete som medium

Bilderna i kollaget kommer från publicerade sidor på nätet och här används enligt principen "Fair use".
Från vänster: Per Edman, (mitt) Anneli Nenzen och längst till höger Karin Ahlborg