tisdag 13 december 2011

Antihumanister - hot mot samhället

Antihumanisterna utgör kanske samhällets värsta hot. De kränker mänskliga rättigheterna varje dag, varje timme, minut och sekund. Det är intressant att de uppenbarligen inte ens har klart för sig begreppsvärlden för vad de gör, vilka de är eller vilka som ligger bakom och styr dem.

Fredrik Fridsten Cap Gemini manifesterar antihumanisten och näthataren som inte står för sitt ord och lägger ned sina kränkningar. Istället begår han upphovsrättsintrång och fortsätter. Ynkligt. Vi får kämpa med förtryck och mobbing överallt inte bara i skolan. Något av det värsta sveket är då hot och kränkningar kommer från organisationer som säger sig försvara vetenskap och humanism men som istället är polisiära förtryckarorganisationer såsom "Humanisterna" och Vetenskap och Folkbildning (VoF) och deras medlöpare som finns i företag på myndigheter, lärosäten och institutioner.

Då jag började utreda företeelserna kring VoF,  Förbundet Humanisterna och "Skeptikerna" insåg jag snart att det handlade om pseudoskepticism och antihumanism.
Fann att historiken bakom gav stöd för denna beskrivning och upptäckta att en central person som var med och startade skeptikerrörelsen snart övergav rörelsen och i sin besvikelse kallade aktivisterna för pseudoskeptiker.

Louise Althusser en annan tidigt inblandad i rörelsen ansåg att man var antihumanister och skulle undvika begreppet humanism eftersom man inte var humanister med en värdegrund som omfattades av tolerans, respekt, medmänsklighet och medkänsla. Tvärtom man var mot detta.

I samband med denna utredning fann jag också att dessa skeptikergruppers mål var att kränka mänskliga rättigheter avseende:  rätten till egen tro, mötesfrihet och yrkesutövningen.

De kallar sig fortfarande skeptiker eller "sekulära humanister" för att betona att de är ateister. Men de är således enligt sina egna profeter nyateister.

Under 2011  attackerades mediet Terry Evans Vängrupp på Facebook. Skeptikerdrev med ont uppsåt bröt frekvent mot den kontext som avser vänskap och mot kontexten i mänskliga rättigheter.

Artikel 19. Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

Utan ingripande innebär att lämna andra ifred. Något som skeptikerdrev aldrig gör. Här kallar man Evans för bedragare, charlatan och allt möjligt kränkande utan att ha träffat honom eller gjort tillbörlig källgranskning.

Några av dem som skändat John Terrys vänsida är:

Internettrollet Gesus Gesusson och Gesus Pettersson (vän till sig själv på FB :) Pär Lind Kalmar, Anders Nordström förvillarlärare i Jönköping, Jimmy Vinblad Stockholm, Peter Olausson webmaster Tjörns kommun, Ulrik Fallström Jonsered, Mårten Fredin Delsbo, Fredrik Fridsten vid Cap Gemini tillhör också dem som inte vet skillnad på vän och fiende. Per Edman VoF Stockholm torde lida av ett desperat behov av att kränka med 1000-tals inlägg på olika forum. 10-20 i snitt om dagen varje dag året runt.


Vad är det de inte förstår i konceptet vänner ?

Veronica Gardell är djupt involverad i Vetenskap och Folkbildning vilket avslöjar hennes propagandistiska tendens och lierar henne med antihumanismen. Nedan ett citat från Faceboksidan "Terry Evans Vänner"

Veronica Gardell
Börje, jag kränker inga mänskliga rättigheter genom att skriva på den här sidan. Att ens insinuera något sådant är fullkomligt bisarrt... Har Humanisterna och skeptiker förstört liv och karriärer? Det senare är uppenbarligen vad vi önskar att vi kunde åstadkomma ibland men det lyckas vi ju sällan med. Och den önskan vilar ju inte på illvilja utan på omtanke för dom som luras av bedragare. (slut citat Veronica Gardell)

Visst är det intressant att läsa hur Veronica Gardell först förnekar att hon kränker mänskliga rättigheterna och i nästa stycke önskar förstöra andras liv och karriärer i omtanke om dem.
Förskräckligt och avslöjande.

Vad är det de inte förstår i konceptet vänner ?

Sidan heter Terry Evans Vänner! De som är nämnda här är inte vänner till vare sig Terry Evans eller de som valt sidan för att diskutera sina erfarenheter och upplevelser.

Artikel på NewsVoice
Antihumanisternas bedrägliga metoder
Magnus Pålsson SoulEye – näthataren Gesus, fallbeskrivning. Länk: KTH stöder näthuliganer som Gesus Pettersson.