fredag 17 februari 2012

Föreningen Humanism & Kunskap bildas – humanismen återupprättas

I sextio år har jag trott att människan är i grunden god och eftersträvar det bästa för alla. Endast snedvridna levnadssätt och trosföreställningar som inte förstår bättre orsakar tragedier. För ett drygt år sedan upptäckte jag en västerländsk organisation som har till mål att ta över och placera människan i en mental, fysisk och social tvångströja med antihumanismen tryckt i pannan.

Läs vidare: Artikel på Newsvoice