måndag 27 februari 2012

VoF, åsiktspolisen på svenska Wikipedia.

Det har diskuterats om Vetenskap och Folkbildning (VoF) har kidnappat delar av svenska Wikipedia och övervakar att deras syn slår igenom på utvalda teman.
De tycks ha tillförskansat sig en sådan kontroll att de administrerar och i praktiken bestämmer över utvalda poster.Torbjörn Sassersson skrev en viktig artikel (publicerad på Newsmill) om detta redan i början av 2011 - Vetenskap och Folkbildning försöker kontrollera poster på Wikipedia

När jag i november 2011, åtta månader senare skrev en NewsVoiceartikel om åsiktspoliser på Wikipedia var det för att fästa uppmärksamhet på hur de styrde och ställde i vissa vetenskapliga wikipediaposter och hur sådana personer som man föraktade fick utstå sabotage och rena kränkningar, bland annat Terry Evans.

Då motsatte sig förespråkare för Wikipedia att det förehöll sig på det sätt som jag beskrev. Men senare händelser har ändå bekräftat missförhållandet.

Nu har det drabbat mig och föreningen Humanism & Kunskap.
I och med den mediadebatt kring skeptikerrörelsen som förts under november och december 2011 då jag granskat VoF och sekulära humanister så har även min wikipediapost attackerats. Den har innan dess legat ostörd i flera år.

Hans Iwan Bratt - ryktesspridare
Det hela startade med en Hans Iwan Bratt som anklagade mig för någon anonym kommentar som drabbat honom. Hans hämnd blev att ifrågasätta min post på Wikipedia och föreslå radering. Ett tiotal administratörer kom med konstruktiva förslag till hur wikipediaposten kunde förbättras. Samtliga föreslog att den skulle behållas och några framhöll behov av redigering. Efter det upphörde kritiken några månader.

John Houdi
Jag fortsatte mitt journalistiska arbete med granskning av VoF i ytterligare artiklar publicerade på NewsVoice. Nu började voffare öppet på olika skeptikerforum diskutera om man inte skulle radera min Wikipediapost. Bland dem som yttrade detta var John Houdi trollkonstnär. Därmed avslöjade han, kanske oavsiktligt, officiellt VoFs förmåga att styra Wikipedia.

-->
Spito
Man kan säga att ju intensivare skeptikerdebatten blev på NewsVoice desto mer intresse lade vofassocierade administratörer på wikipediaposten om mig.
Plötsligt dyker då en ny wikipediaadministratör upp, hans pseudonym är ”Spito”. Han beordrar mig att inte lägga mig i artiklar som jag har ett intresse av. Därmed vill han hindra mig från att också delta i redigeringen av andra artiklar. Detta ”förbud” går mot Wikipedia projektets intention: ”Välkommen till Wikipedia, den fria encyklopedin som alla kan redigera.”

Den tidigare hovsamma och respektfulla tonen i diskussionen ersattes av något syrligt och jag undrade naturligtvis vad som låg bakom. Särskilt då Spito försåg posten om mig med en STOPPsymbol.
Attacken följer tidsmässigt exakt med debatten på NewsVoice.

Denne Spito visar sig vara David Eskilsson, ordförande för Göteborgssektionen av Vetenskap och Folkbildning.
Angående intressekonflikter som Spito hänvisar till står följande norm: ”Sätt inte dina egna särintressen och lojaliteter före Wikipedias kvalitet”. Att det hos Spito föreligger ett särintresse (VoF) och en lojalitetskonflikt gentemot Wikipedia i samband med attackerna är uppenbart.

Kortsiktigt lugn
Jag ska ändå ta wikipediaadminstrationens ord på allvar. Det går ungefär ut på följande:
- Misstro inte försök att bistå och hjälpa till. Kritik har till avsikt att förbättra. Och jo, jag har fått god hjälp.

Det lugnade sig några månader men så plötsligt tog det ny fart den 25 februari 2012 och gissa vem som stod överst på barrikaden jo ”Spito”. Vad fick dem nu att attackera posten om mig? Kan det vara så att det sammanfaller med att jag samma dag lade upp en wikipediapost om föreningen Humanism & Kunskap som innehöll texter om VoF?

Radering
Inom loppet av två dygn hade åsiktspolisen gaddat ihop sig och raderat Humanism & Kunskap med hänvisning till relevanskriterier.

Om dessa relevanskriterier ska gälla så bör även wikipediaposterna om Vetenskap & Folkbildning och Förbundet Humanisterna raderas. Ingen av dem är 65 år gammal.

En aktuell tråd i VoFs forum heter ”Wikipedia-artiklar som skeptiker bör bevaka
Den omfattar ca 550 inlägg med förslag på vilka artiklar och vilken strategi som bör användas. Särskilt när det gäller att hålla rent från motståndare som kan ha en icke önskvärd inriktning.

Man påstår också att här gäller inte demokrati och ingen politisk, ideologisk agenda. Ja det första stämmer men visst gäller en ideologisk och politisk agenda. Det är mycket tydligt i flera artiklar på vetenskapligt tema.

Wikipedia är folkets uppslagsverk. Skriven av folket för folket ... ?