fredag 24 februari 2012

Humanism och Kunskap

Humanism och Kunskap har bildat förening som motvikt till de organisationer som idag representerar antihumanism. Ett mångårigt förvillande utmanas nu av en organiserad grupp vars syfte är att återta begreppet humanism. Syftet är att upprätta humanismens värdenormer och innehåll som kortfattat kan beskrivas som respekten för varje människas rätt att tänka, tro och leva i enlighet med sin egen önskan och livsåskådning.

Således Mänskliga rättigheter som i över 20 år har skändats och kränkts i namn av Vetenskap och Folkbildning och Förbundet Humanisterna.

Men det jag först trodde var en svensk företeelse visar sig inte bara ha kopplingar till utan direkt styrning från en internationell Humanistunion (IHEU) under övervakning och kontroll av professor Paul Kurtz. Som också är deras chefsideolog.

Googlar man på Humanist och sekulär humanism så är det deras vantolkning som gäller: Intolerans, ateism och naturalism som är en minimalistisk gren av vetenskap som endast accepterar ett materialistiskt perspektiv.

Man kallar det för rationalism och positivism men i själva verket har man förvandlat sig till pseudovetenskapens företrädare, som finansierade av läkemedelsbolag för fram högljudda huliganliknande kampanjer till stöd för deras syften.

Börje Peratt
Humanism och Kunskap