söndag 25 mars 2012

Humanismens återtagande

Humanismens återtagande går via kunskapsbildning.

Några slutsatser från en innehållsanalys och textgranskning av kommentarerna till min artikel i Svenska Dagbladet "Sturmark har byggt upp en huliganrörelse" .

Många hävdar rätten att angripa troende med att de själva råkat illa ut av religiösa dogmatiker. Man tar sig därmed rätten att hämnas på alla troende. Breivik tog sig också rätten att hämnas på oskyldiga som trodde på mångfald och respekt för människan.

Det verkar som att flera av de mest intoleranta tror att det handlar om tomtar och troll. Du får i den ursprungliga betydelsen av humanism tro på vad du vill. Star trek, terminator, gud, satan, alltet eller tomheten. Humanismen och mänskliga rättigheter ger dig denna frihet.

Alla de som raljerar om trosföreställningar har hamnat rejält Off topic, men eftersom artikeln handlar om intolerans så är det inte så konstigt. Den hätska nivån bekräftar också slutsatsen om huliganism. Man skulle kunna se denna artikel som en vetenskaplig studie för att pröva en hypotes som därmed besannades.

Hypotesen är att Sturmark och VoF skapar intoleranta aggressiva internethuliganer.

En statistisk bedömning av antalet intoleranta aggressiva kommentarer på min artikel tycks validera hypotesen. (Nästan 500 inlägg, varav ca 25 % på huligannivå)

Sturmark ifrågasätter de överväganden som gjorts för att publicera. Kan det vara att dessa fakta är välgrundade och av ett stort allmänintresse?

Angående att jag skulle antyda ett rasbiologiskt ursprung: Jag antyder inte jag utgår från fakta- Så här uttalar sig J Huxley. ”... den faktiska elimineringen av de lägsta och mest degenererade typerna,”... ”De lägsta skikten reproducerar sig för fort därför ... får de inte ha alltför enkel tillgång till understöd och sjukvård så att man inte förhindrar det naturliga urvalet som gör det lätt att avla barn eller få dem att överleva, lång arbetslöshet bör därför vara en grund för sterilisering.” (Julian Huxley, The uniqueness of Man, 1941)

Sir Julian Huxley, war ebenfalls ein angesehener Biologie, Vertreter der Eugenetik (Rasbilog).

J Huxley var med och grundade den "humanistorganisation" som ynglat av sig världen över så också i Sverige. Med vill jag påstå förfärliga resultat. Hatet som många talar om här kommer ur de strupar som bekräftar artikeln. Så ju mer intolerant aggressivitet desto mer underlag för evidens om huliganism. Med en stigande population gavs denna artikel således stigande bevisvärde.