tisdag 3 april 2012

Börje Peratt - intervjuad av Torbjörn Sassersson

Börje Peratt - Men hur tänker du egentligen människa. Torbjörn Sassersson intervjuade mig om min bakgrund och lade upp den på Humanism och Kunskap.

Saxar några avsnitt:
Börje Peratt, din bakgrund är intressant. Vilken yrkesmässiga erfarenhet anser du format dig till den du är idag allra mest?

Börje Peratt: Jag sökte jobb som cykelbud. Allt var klart med timlön 3 kr 50 öre. Jag överräckte mina uppgifter till butiksföreståndaren. Han läste 14 år.
–Ja kan tyvärr inte anställa dig. Du måste vara 15.
Då gick jag till affären tvärs över gatan och var ett år äldre. I ett nödläge med ingen mat hemma var det ingen svårt beslut.

Börje Peratt, vilka goda egenskaper förde en tuff barndom med sig?

Börje Peratt: Den lade grund till att det alltid finns en möjlighet. Till och med om nått går riktigt åt helvete kan man finna en mening och en styrka i det.

Börje Peratt, vilken personliga livserfarenhet anser du format dig allra mest?

Börje Peratt: Jag var ung (desillusionerad) tonåring, utan pengar och med stor reslust.. så jag gjorde som de flesta unga som ville ut i Europa, jag liftade. (Möten med okända generösa människor återgav mig tron på människan.)

Börje Peratt, kan man säga att det var här som din tro på medmänsklighet började?

Börje Peratt: Ja, absolut. Rätten till sitt eget liv har präglat mig i nästan allt jag gjort. För mig finns ingen rätt tro, åsikt eller livsstig som gäller för alla. Var och en måste få pröva sina vägar.

Läs mer