måndag 16 april 2012

Förr hotades vetenskapen av religion idag av ateism och psykopati.

Vetenskapen är ofta utsatt av dem som vill konservera det bestående. Därför blir forskning på den yttersta grenen både sårbar och hotfull. Men det är ju där, där ute som den sanna vetenskapen ska husera. Det är ju där, där ute på den yttersta grenen som forskningen ska ha sin plats.

"Det vackraste vi kan uppleva är det oförklarliga." (Einstein)

Remote Viewing.

Det mest märkliga i förföljelsen av dem som är ute på yttersta grenen är att förföljarna, pseudikerna saknar kunskap och förmåga att förstå vad som sker men påstår sig vilja veta. Samtidigt förnekar de uppenbara bevis.

"Sunt förnuft är en samling fördomar inlärda vid 18 års ålder." (Einstein)

Jag har kommit till en slutsats om att det antagligen rör sig om ren och skär mental oförmåga. Det handlar också om någon slags begränsning som i sina nedsättande och kränkande uttryck liknar psykopatens.

"De är Fåtaliga som kan se med sina egna ögon och känna med sina egna hjärtan."
(Einstein)

Jag inser att en psykopatens hjärnkapacitet kan ha svårt för finkänslig perception eftersom psykopaten i sina uttryck är så grov.

Avunden över sina egna brister innebär att man angriper andra som tycks ha något man själv saknar.

När psykopati hindrar vetenskapen.

Börje Peratt