tisdag 24 april 2012

Bevis

Bevis att fundera över. Många anser att enda vägen till bevis går via den reduktionism som Descartes förordar. Många som hyllar Descartes kan i nästa andetag hata dem som tror på Gud.
Man vet sannolikt inte att Descartes teori grundade sig på Gudstroende.

Bevis för ickeexistens?
Polemik om Guds existens

Bevis för:
Nära döden-Upplevelse (NDU).

Bevis för:
Fullt möjligt förena tro och vetenskap.

Bevis för:
Huliganrörelse finansierad av Ungdomsstyrelsen.


Börje Peratt