torsdag 5 juli 2012

Higgs Gudspartikel upptäckt!

Häromdagen uppmanades jag av Anders Björnsson fd ordförande i Svenska Humanistiska förbundet att kolla in en nyskriven artikel av Christer Sturmark publicerad på Newsmill.

Anders och jag har haft en del kontakt i arbetet för bildning och upplysning inom detta område som ju utsatts för en svår misshandel av de som kallar sig humanister inom sturmarks förbund.

Så jag skrev en replik och i avvaktan på om Newsmill nu avser publicera denna artikel, Sturmark gör ju allt för att förhindra sådana artiklar som avslöjar fakta, så kom en världsnyhet som har direkt beröring med avslutet.

Vetenskapen befinner sig idag på den yttersta grenen och här möts kvantfysiker,
hjärnforskare, psykologer och kemister som vill få svar på sina frågor.
Utmaningar som sporrar till nya upptäckter för att förstå sammanhang på väg
mot tvärvetenskapliga och holistiska insikter.


Citat ur Humanismens roll i en värd av förvillelse (B P) ännu opublicerad.

Slutsatsen är att vetenskapen på den yttersta grenen inte får stoppas av antihumanister och Nyateister.

När så Cern Laboratoriet kommer med en världsnyhet samma dag så torde det slå ned som en bomb bland voffarna och deras anhängare i systerföreningarna.

Man har funnit påtagliga tecken för existensen av Higgspartikeln den så kallade Gudspartikeln.

Börje Peratt