lördag 7 juli 2012

Ny debattartikel: Humanismen, vems röst?

När nu Sturmark för fram Därför behövs den humanistiska rösten i vår värld så kan det vara angeläget att betona vems röst det är. Och vad den egentligen står för.

Newsmill gen honom fritt fram att propagera för en bild av humanismen som rimmar illa med vedertagen uppfattning om vad som är försoning, tolerans och respekt.

Läs artikeln här: 
Humanismen, vems röst?

Börje Peratt