söndag 30 juni 2013

Fiskeguide Hans Nordin rapporter juni 2013

Fiskeguide Hans Nordin rapporterar från outdoor om försommarfiske under juni.

3 juni
Europa upptäcker svenskt fiske eldorado.
"... Genom åren har det varit slående hur tacksamt det är att guida kunder från olika länder i Europa. De är inte vana vid så mycket orörd natur, och inte heller vid att få så mycket fisk som det oftast blir under en guidedag. ..."

4 juni
Hur man lyckas med gäddfiske då allt är lugnt.
"...Nu blir ju gäddor ofta ganska loja av sig i sådant här väder – men skam den som ger sig – tålamod betalar sig, och mälargäddan kan vara glupsk...."

6 juni
”Metartävling” i roslagens skärgård.
"...Fångsten av en mås under lunchen räknades inte in. Men den motgången tycktes egga Stefan till ytterligare ansträngning – med lunchen endast halvt uppäten smet han runt ett vasshörn ..."

9 juni
Rikt på gädda i Stockholms skärgård.
"...Vid metet dyker flötena blixtsnabbt som röda skott, och krokar man dem inte distinkt och snabbt hinner de svälja innan det gått 10 sekunder ..."

16 juni
Fiske och natursafari.
"...De senaste dygnens lite svalare väder har sänkt yttemperaturen med ett par grader vilket gynnar fisket. ..."

Rapporterar Fiskeguide Hans Nordin legenden från TV-serien Fisketur
Börje Peratt Börje Peratt officiell hemsida